Povratak
Knj. 535(2018) ; glavni i odgovorni urednik Nikša Stančić
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
1.P R O B A / kristina
2.Kriza političkoga / Zvonko PosavecPosavec, Zvonko(1936)1 – 9
3.Ivan Peklić, Hrvatski svetac: Sveti Marko Križevčanin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Koprivničko-križevačke županije, Zagreb-Križevci, 2017. : [prikaz] / Željko Karaula261 – 266
4.Petar Feletar: Hrvatske povijesne ceste - Karolina, Jozefina i Lujzijana. Prometno-geografska studija o povezivanju kontinentalne i jadranske Hrvatske (Samobor: Meridijani, 2016.) : [prikaz] / Sanja Steiner257 – 260
5.Josip Bedeković, Knjiga o Sv. Jeronimu, Iliriku i Međimurju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Križevcima, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Tkalčić-društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, Družba Braća hrvatskog zmaja, Zrinska garda Čakovec, Meridijani, glavni urednik Dragutin Feletar, Zagreb-Čakovec, 2017. : [prikaz] / Hrvoje Petrić254 – 256
6.Milovan Buchberger, Petar Nisiteo / posljednji polihistor Dalmacije, Stari Grad: Muzej Staroga Grada, 2017. : [prikaz] / Nikša Stančić249253
7.Crkva sv. Nikole u Starom Gradu / povijest, vjera, kultura, zbornik radova, Stari grad, 2016. (ur. Vinko Tarbušković) : [prikaz] / Nikša Stančić244 – 248
8.Nova teorija o podrijetlu hrvatskoga grba : Mate Božić i Stjepan Ćosić, Nastanak hrvatskih grbova / Podrijetlo, povijest i simbolika od 13. do 16. stoljeća, Gordogan, 15 (34), 2017., br. 35-36 (79-80) : [prikaz] / Nikša Stančić239 – 243
9.Vino Amaro našeg društvenog sustava – posljedice odgojno-obrazovne i znanstvene politike / Renata MarinkovićMarinković, Renata107 – 125
10.O brojnom stanju osmanske vojske u pohodu na Sinj i Zagoru 1715. godine prema turskim izvorima / Nenad MoačaninMoačanin, Nenad97 – 105
11.Prinosi za povijest splavarstva na Dravi u 19. i 20. stoljeću / Dragutin FeletarFeletar, Dragutin(1941-)155 – 236
12.“Odgovornost za zaštitu” (“R2P”) u okolnostima prekograničnog terorizma: Eadem sed aliter / Davorin LapašLapaš, Davorin127 – 153
13.Prisege i naputak - pravni okvir za djelovanje mletačkog kneza na čelu srednjovjekovnog Dubrovnika / Nella LonzaLonza, Nella59 – 95
14.Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i historiografija o hrvatskom srednjovjekovlju / Tomislav RaukarRaukar, Tomislav(1933-)37 – 58
15.Josip Juraj Strossmayer u hrvatskoj politici : politika i nacionalna ideologija / Nikša StančićStančić, Nikša(1938)11 – 36