Povratak
Zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 29. 09. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Važnost genetičkog savjetovališta za nasljedni rak dojkeŽigman, Tamara
Milas, Ivan • Kirac, Iva • Ramić, Snježana
Genetika • Rak dojke: dijagnostika1 – 17
2.Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Republici HrvatskojŠupe, Andrea
Šekerija, Mario • Čukelj, Petra
Rak dojke: dijagnostika
Hrvatska
19 – 29
3.Uloga određivanja estrogenskih i progesteronskih receptora te HER2 u materijalu dobivenom aspiracijskom citologijom kod bolesnika s metastazama karcinoma dojke koji su nedostupni biopsijiRamljak, Vesna
Bobuš-Kelčec, Iva • Agai, Merdita • Škerlj, Marija • Nikić, Vivien • Maras Karačić, Edvina
Citologija • Rak dojke: hormonska terapija • Rak dojke: dijagnostika • Rak dojke: metastaze31 – 42
4.TNM-klasifikacija karcinoma dojke u revidiranom, osmom izdanju AJCCTomić, SnježanaRak dojke: dijagnostika43 – 51
5.Slikovne pretrage dojke nakon provedenog liječenjaBrkljačić, Boris
Ivanec, Gordana • Divjak, Eugen • Biondić, Iva
Rak dojke: dijagnostika • Mamografija • Ultrazvuk u medicini53 – 69
6.Male lezije u dojci – širokoiglena ili kirurška biopsija?Milas, Ivan
Stanec, Mladen • Orešić, Tomislav • Guteša, Ilija • Roth, Andrej • Zore, Zvonimir • Gulan, Mirko • Eljuga, Domagoj
Rak dojke: kirurško liječenje • Biopsija71 – 75
7.Multidisciplinarni tim u svakodnevnoj kliničkoj praksi zbrinjavanja bolesnica s rakom dojkeBelac-Lovasić, Ingrid
Lovasić, Franjo • Bukovica, Ana Marija • Skočilić, Iva • Vučinić, Damir
Rak dojke: liječenje77 – 86
8.Lokalna terapija oligometastatskog raka dojke – indikacije i terapijski dometiBašić-Koretić, Martina
Juretić, Antonio • Podolski, Paula • Šarić, Nera • Šantek, Fedor • Soče, Majana • Baučić, Maja • Šandrk, Sanja • Bebek, Marko
Rak dojke: liječenje • Rak dojke: metastaze87 – 101
9.Adjuvantna endokrina terapija kod predmenopauzalnih ženaDedić-Plavetić, NatalijaRak dojke: liječenje • Rak dojke: hormonska terapija103 – 107
10.Važnost inhibitora kinaza ovisnih o ciklinima u terapiji hormonski pozitivnog, HER2 negativnog metastatskog raka dojkePetrić Miše, Branka
Vrdoljak, Eduard • Ban, Marija(1979-) • Strikić, Ante
Rak dojke: liječenje • Rak dojke: kemoterapija109 – 120
11.Treba li liječenje karcinoma dojke kod muškaraca biti različito od liječenja kod žena?Jazvić, Marijana
Bolanča, Ante • Dabelić, Nina • Soldić, Željko • Miletić, Marija
Rak dojke: liječenje121 – 127
12.Dugotrajne remisije kod metastatskog raka dojkePodolski, Paula
Šarić, Nera • Bašić-Koretić, Martina
Rak dojke: metastaze129 – 138