Povratak
Sv. 56/2 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Kumovi na krštenju i svjedoci na vjenčanju u Istri od 15. do 17. stoljećaMogorović, Marija
Doblanović, Danijela
Srednji vijek • Matične knjige • Hrvatska povijest: novi vijek • Genealoški izvori
Istra
413 – 435
2.Neformalne strukture moći i mreže kumova dubrovačkih vlasteoskih obitelji u drugoj polovici 18. stoljećaIpšić, Irena
Lazarević, Ivana  • Stojanović, Vedran
Plemstvo • Osamnaesto stoljeće • Genealoški izvori
Dubrovnik
437 – 454
3.Od otmice do postelje: kumstva na vjenčanju u župi Ravno u prvoj polovici 19. stoljeća i običajna uloga vjenčanog kumaMarić, Marinko
Kralj-Brassard, Rina
Ženidbeni običaji • Brak: običaji • Župe
Ravno • Bosna i Hercegovina
455 – 477
4.Mreža kumova u Blatu i Pupnatu na otoku Korčuli u drugoj polovici 19. stoljećaVučijević, Daria
Lazarević, Ivana
Ženidbeni običaji • Matične knjige • Genealoški izvori • Krštenje
Blato • Korčula
479 – 500
5.Krsni i vjenčani kumovi u župi Drenovci (1870-1871)Džono Boban, Ankica
Ipšić, Irena
Narodni običaji • Ženidbeni običaji • Krštenje
Drenovci
501 – 530
6.Kumstva na otoku Lastovu u 19. i 20. stoljećuRašica, Marko
Marks, Ljiljana
Demografija • Devetnaesto stoljeće • Ženidbeni običaji • Krštenje • Dvadeseto stoljeće
Otok Lastovo
531 – 571
7.Osobna imena i prezimena u župi Desne-Rujnica u 18. i 19. stoljećuŠunjić, Maja Osamnaesto stoljeće • Devetnaesto stoljeće • Migracije • Antroponimija
Dolina Neretve
573 – 617
8.Utjecaj modernizacije javnog zdravstva i obrazovanja žena na dojenačku smrtnost u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljećaPuljizević, Kristina
Kralj-Brassard, Rina
Statistika smrtnosti • Devetnaesto stoljeće • Javno zdravstvo • Dvadeseto stoljeće • Primalje
Dubrovnik
619 – 645
9.Politička cenzura u dubrovačkim novinama Crvena Hrvatska, Dubrovnik i Prava Crvena Hrvatska (1905-1914)Đurasović, Barbara Povijest Dalmacije: austrijska uprava • Novine • Cenzura
Dubrovnik
647 – 751
10.Alergijske bolesti i aeroalergeni krajem 20. stoljeća na dubrovačkom područjuDžono Boban, Ankica
Sindik, Joško
Medicina • Alergije
Dubrovnik
753 – 782
11.Vladimir Stipetić (1928-2017)Vekarić, Nenad Stipetić, Vladimir (27.1.1928-23.7.2017)
Nekrolozi
783 – 784
12.Ivo Perić (1930-2018)Vekarić, Nenad Perić, Ivo (1930-2018)
Nekrolozi
785 – 788
13.Juraj Dragišić (Georgius Benignus), Život i djela, ur. Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin i Ivica Martinović. Zagreb: Institut za filozofiju, 2016Seferović, Relja 789 – 794
14.Dubravko Kovačević, Sveti Vlaho i njegovi festanjuli. Dubrovnik: Hrvatsko kulturno društvo Napredak - Dubrovnik, 2017.Kralj-Brassard, Rina 794 – 795
15.Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkoga zaleđa. Dubrovnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2018.Kralj-Brassard, Rina 796 – 797
16.Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia (1289-1361), prir. Alessandra Rizzi. Roma: Viella, 2015.Lonza, Nella 798 – 799
17.7. istarski povijesni biennale. Religio, fides, superstitiones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino; Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli; Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2017.Kralj-Brassard, Rina 800 – 802
18.Danijela Doblanović, Žrvanj života. Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2017.Kralj-Brassard, Rina 803 – 805