Povratak
Zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Uloga androgenih receptora kod hormonski ovisnog i hormonski neovisnog raka dojkeVrdoljak, Eduard
Ban, Marija (1979-)
Rak dojke: hormonska terapija87 – 98
2.Trebaju li svi bolesnici s lokoregionalnim povratom raka dojke primiti sustavno liječenje?Belac-Lovasić, Ingrid
Lovasić, Franjo  • Bukovica, Ana Marija
Rak dojke: liječenje57 – 73
3.Era precizne dijagnostike raka dojke - sadašnjost i trendovi za budućnostTomić, Snježana Rak dojke: dijagnostika13 – 22
4.Kognitivni poremećaji u bolesnica liječenih zbog raka dojkePodolski, Paula
Šarić, Nera  • Bašić-Koretić, Martina  • Petranović, Duška
Kognitivna psihologija • Rak dojke: liječenje109 – 118
5.Mjesto limfoscintigrafije limfnog čvora čuvara tijekom neoadjuvantnog liječenja ranog raka dojkePunda, Marija
Bolanča, Ante  • Dabelić, Nina  • Franceschi, Maja  • Staničić, Josip
Rak dojke: liječenje • Rak dojke: dijagnostika • Limfni čvorovi43 – 49
6.Terapijske mogućnosti intervencijske radiologije u liječenju proširenog raka dojkeNovosel, Luka Rak dojke: radioterapija • Rak dojke: metastaze33 – 42
7.Napredne tehnologije u radioterapiji raka dojke - optimiziranje učinka uz minimalizaciju toksičnostiAntunac, Katarina Rak dojke: radioterapija75 – 86
8.Kirurški zahvati na dojci i aksili u neoadjuvantnom pristupu liječenju raka dojkeMilas, Ivan
Stanec, Mladen  • Orešić, Tomislav  • Guteša, Ilija  • Roth, Andrej  • Zore, Zvonimir  • Gulan, Mirko  • Eljuga, Domagoj
Rak dojke: kirurško liječenje51 – 56
9.Liječenje bolesnica s moždanim presadnicama raka dojke u eri ciljane terapije i imunoterapijeJazvić, Marijana
Bolanča, Ante  • Dabelić, Nina  • Soldić, Željko  • Radić, Jasna  • Urch, Kristina
Tumori mozga • Imunoterapija • Rak dojke: metastaze119 – 128
10.Očuvanje fertilnosti pri liječenju bolesnica s ranim rakom dojkeBašić-Koretić, Martina
Juretić, Antonio  • Šantek, Fedor  • Soče, Majana  • Baučić, Maja  • Šandrk, Sanja  • Bebek, Marko  • Čičak, Dejan
Rak dojke: hormonska terapija • Rak dojke: kemoterapija • Plodnost99 – 108
11.Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u HrvatskojŠekerija, Mario
Čukelj, Petra
Rak dojke
Hrvatska
1 – 11
12.Biopsije i rebiopsije u algoritmima dijagnostike i praćenja bolesnica s metastatskim rakom dojke - potreba i izazovCambj Sapunar, Liana Rak dojke: dijagnostika • Biopsija • Rak dojke: metastaze23 – 32