Povratak
Knj. 27 (2016) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Prirodne pretpostavke zdravstvenog turizma u HrvatskojIvanišević, Goran (1948-) Zdravstveni turizam
Hrvatska
11 – 23
2.Pretpostavke održivosti zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj - načela razvoja i ključni činitelji uspjehaIvandić, Neven
Kunst, Ivo  • Telišman-Košuta, Neda
Zdravstveni turizam
Hrvatska
25 – 46
3.Varaždinske Toplice, uporište razvoja zdravstvenog turizma Varaždinske županijeKušen, Eduard
Kušen Tomljanović, Nina
Zdravstveni turizam • Liječenje vodom
Varaždinske Toplice • Hrvatska
Toplice • Termalne vode
47 – 84
4.Zdravstveni turizam u kontekstu turističkog razvoja Varaždinske županijeKunst, Ivo
Ivandić, Neven  • Telišman-Košuta, Neda
Zdravstveni turizam
Varaždinske Toplice
85 – 102
5.Pomen balneorehabilitacije za zdravstveni turizemJesenšek Papež, Breda
Lonzarić, Dragan
Fizioterapija • Zdravstveni turizam103 – 118
6.Varaždinske barokne večeri - poslije 45 godinaKrpan, Erika (1942) Varaždinske barokne večeri
Barokna glazba • Glazbeni festivali
Varaždin
Glazbena baština
121 – 128
7.Međunarodna dimenzija festivala Varaždinske barokne večeriRojnik, Raymond Varaždinske barokne večeri
Barokna glazba • Glazbeni festivali
Varaždin
Glazbena baština
129 – 134
8.Vrednovanje tonskih zapisa s Varaždinskih baroknih večeri i drugih koncerata klasične glazbe te značenje njihova očuvanja kao glazbene baštineGotal, Vladimir Varaždinske barokne večeri
Glazbeni festivali
Varaždin
Glazbena baština
135 – 158
9.Varaždinski ansambli, orkestri i Glazbena škola u Varaždinu na Varaždinskim baroknim večerimaMaričić, Ivana Varaždinske barokne večeri
Barokna glazba • Glazbene škole • Glazbene ustanove i udruge
Varaždin
159 – 167
10.Vrijednosti i značaj popratnih programa 45 festivalskih godišta Varaždinskih baroknih večeri (1971.-2015.)Vargović, Eduard
Huzjan, Vladimir
Varaždinske barokne večeri
Barokna glazba • Glazbeni festivali
Varaždin
169 – 234
11.Uloga Varaždinskih baroknih večeri u promociji graditeljske i likovne baštine u Hrvatskoj i šire te njezinoj obnoviKaniški, Ana Varaždinske barokne večeri
Glazbeni festivali
Varaždin
Kulturna baština
235 – 266
12.Matematika i fizika u Varaždinskom isusovačkom kolegijuJužnič, Stanislav Varaždinski kolegij
Fizičari • Matematičari • Isusovačke škole • Fizika: povijest • Isusovci
Varaždin
269 – 299
13.Politički i društveno-kulturni kontekst njemačko-hrvatskih jezičnih dodira u VaraždinuŽupanić, Sanja Kulturna povijest • Povijest Varaždina • Nijemci
Varaždin
Habsburška monarhija
301 – 322
14.Hrvatski akademski ferijalni klub Tomislav do početka Prvog svjetskog rataHorvat, Siniša Kulturno-umjetnička društva
Varaždin
323 – 346
15.Internirci i bjegunci na varaždinskom području u vrijeme Prvog svjetskog rataBurek, Višnja Hrvatska povijest: prvi svjetski rat • Povijest Varaždina • Sociologija rata347 – 370
16.Prisjećanje na boravke i poruke dr. Otta von Habsburga u Varaždinu 2000. i 2006. godineLončarić, Vid Habsburg, Otto von
Političari
Varaždin
371 – 385
17.Značaj lokalne proizvodnje hraneVincek, Dragutin
Ernoić, Miljenko
Ekonomika poljoprivrede • Prehrambena industrija387 – 394
18.Trideset godina časopisa Radovi Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (1986.-2015.)Vargović, Eduard Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad Varaždin
Akademije: časopisi • Časopisi: povijest
Varaždin
395 – 423