Povratak
Knj. 64(2015) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Antun Mihanović and his contribution to Slavonic-Sanskrit comparative studiesBorissoff, Constantine L. Mihanović, Antun
Slavenski jezici • Sanskrt • Sanskrt: gramatika
1 – 36
2.Frazeologija sve u šesnaest: motiviranost značenja numeričkih frazema u hrvatskomeBroz, Vlatko Hrvatski jezik: frazeologija37 – 56
3.Prilog istraživanju naslijeđenoga slavenskog leksika u hrvatskim kajkavskim govorimaKrmpotić, Pavao Slavenski jezici • Hrvatski jezik: dijalektologija
Kajkavski govori
57 – 69
4.Fonološko-morfološke osobitosti turopoljsko-posavskih povijesnih dokumenata XVI. stoljećaKuzmić, Boris Hrvatski jezik: dijalektologija71 – 83
5.Jezik Balotina Dragog kamena - lingvistička analizaMandić, David Mirković, Mijo (1898-1963)
Hrvatski jezik: dijalektologija
85 – 119
6.Mletačke posuđenice u boljunskim govorima: glagoli govorenja i njihova etimologijaTamaro, Sandra Hrvatski jezik: dijalektologija121 – 136
7.O suvremenom zadarskom govoruVrsaljko, Slavica Hrvatski jezik: dijalektologija
Zadar
137 – 145
8.Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao objekt jezične politikeBagdasarov, A. R. (1958-) Hrvatski jezik: pravopis147 – 166
9.O dvojezičnoj leksikografiji na leksikografski način : Marko Samardžija, Srpsko-hrvatski objasnidbeni rječnik, Matica hrvatska, Zagreb, 2015.Josić, Ljubica Hrvatski jezik: leksikografija167 – 172
10.Jagiću u častKošutar, Petra Jagić, Vatroslav (1838-1923)
Lingvisti
173 – 178