Povratak
Vol. 32 (2014) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Postrimski grad u južnoj Panoniji: primjer SiscijeBilogrivić, Goran
Bilogrivić, Goran
Gradovi (Arheološki nalazi) • Povijest jugoistočne Europe: antička • Siscia1 – 26
2.Arhontologija Velikog Kalnika u srednjem vijekuHalasz, Eva BObiteljska rodoslovlja • Regionalna uprava
Veliki Kalnik
27 – 38
3.O procesu demokratizacije u pisanju kasnosrednjovjekovnih privatno-pravnih bilježničkih isprava u istočno-jadranskim komunamaLadić, Zoran(1962-)Društveni procesi • Povijest srednjega vijeka • Javni bilježnici39 – 66
4.Plemićka obitelj Mikšić iz roda Levča do početka 16. stoljećaKarbić, Marija(1961-)Plemstvo • Povijest srednjega vijeka • Pravo nasljeđivanja67 – 78
5.Kultura čitanja u kasnosrednjovjekovnom ŠibenikuBudeč, Goran(1982-)Povijest srednjega vijeka • Čitanje
Šibenik
79 – 98
6.Zadarski patricij Lujo Detriko (1672.-1749.) - zapovjednik hrvatske konjice (Cavalleria Croati)Čoralić, Lovorka(1968-)Detriko, Lujo
Biografske studije • Vojna povijest
99 – 129
7.Mletačko-austrijski savez iz 1716. godine u svijetlu engleskih izvoraKocić, MarijaDiplomacija • Međunarodni politički odnosi
Italija • Austrija
131 – 147
8.Knjižica zagonetki fra Bernardina Mayora - povijesni kontekstBiočić, AnaMayor, Bernardin
Biografske studije • Vojna povijest
Hrvatska
149 – 170
9.Demografski pokazatelji u matičnoj knjizi umrlih reformirane župe Vardarac u 18. stoljećuBožić Bogović, Dubravka
Lovaš, Eldina
Povijesna demografija • Matične knjige • Župe
Baranja
171 – 198
10.Popis plemića grada Nina iz 1817. godineGranić, MiroslavPovijest Dalmacije: austrijska uprava
Nin • Dalmacija
199 – 244
11.Album fotomehaničkih otisaka s motivima iz Dalmacije - dar Društva za prosvjetu puka u Splitu biskupu StrossmayeruKatušić, Ivana
Gržina, Hrvoje
Strossmayer, Josip Juraj
Fotografija • Kulturno-umjetnička društva
Split • Dalmacija
245 – 260
12.Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Osmi dio: Isprave iz razdoblja 1560.-1562Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Zagreb). Arhiv
Hrvatska povijest 16. st • Diplomatika
Regesta
263 – 290
13.Apocalypse of Pseudo-Methodius / An Alexandrian World Chronicle, prir. Benjamin Garstad, Harvard University Press, Cambridge, Mass. - London 2012.Sardelić, Mirko(1978-)Povijest srednjega vijeka293 – 294
14.Vassilika Tapkova-Zaimova - Anissava Miltenova, Historical and apocalyptic literature in Byzantium and medieval Bulgaria, Iztok-Zapad, Sofija 2011Sardelić, Mirko(1978-)294 – 295
15.Diplomatarium comitum terrestrium Crisiensium (1274-1439). A Körösi comites terrestres okmánytára (1274-1439). Isprave križevačkih zemaljskih župana (1274.-1439.), prir. Éva B. Halász i Suzana Miljan, Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, sv. 6, Magyar Tudományos Akadémia - Hadtörténeti Intézet es Múzeum - Szegedi Tudományegyetem - Magyar Nemzeti Léveltár Országos Léveltára MagyaNekić, Antun295 – 297
16.Marija Zaninović-Rumora i Joško Bracanović, Izvori o hvarskom pučkom ustanku, Matica hrvatska Hvar, Hvar 2014.Gulin, Ante(1944-)Povijest Hvara297 – 299
17.Spisi zadarskog bilježnika Antonija Calogere (1768.-1770.). Acta notarii ladrensis Antonii Calogera (1768.-1770.), prir. Juraj Balić - Lovorka Čoralić - Filip Novosel, Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku. Fontes spectantes historiam Adriatici orientalis priscae aetatis recentioris, sv. 1, Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, sv. 57, Hrvatska akademija znanoBudeč, Goran(1982-)Calogera, Antonio
Zadar
Bilježnici
299 – 300
18.Likovni leksikon, gl. ur. Josip Bilić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2014.Kunčić, Meri(1970-)Likovne umjetnosti: enciklopedije i leksikoni300 – 302
19.Simon Sebag Montefiore, Jeruzalem. Biografija, Profil Knjiga, Zagreb 2014.Šutić, Ivan302 – 303
20.Nora Berend, Przemysťaw Urbańczyk i Przemysťaw Wiszewski, Central Europe in the High Middle Ages: Bohemia, Hungary and Poland, c. 900 - c. 1300, Cambridge Medieval Textbooks, Cambridge University Press, Cambridge 2013Nicholson, Christopher303 – 305
21.Marija Karbić, Plemićki rod Borića bana, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2013.Rupert, KristinaPlemstvo305 – 307
22.Nada Zečević, The Tocco of the Greek Realm: Nobility, Power and Migration in Latin Greece (14th - 15th centuries), Markat - Filozofski fakultet Univerziteta, Beograd - Istočno Sarajevo 2014.Jovanović, Kosana307 – 310
23.Milorad Pavić, Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: Od pada Carigrada do Svištovskog mira, Sveučilište u Zadru, Zadar 2014.Čoralić, Lovorka(1968-)310 – 311
24.Darka Bilić, Inženjeri u službi Mletačke Republike: inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji, Biblioteka Knjiga Mediterana, sv. 78, Književni krug, Split 2013.Čoralić, Lovorka(1968-)312 – 313
25.Dinko Župan, Mentalni korzet. Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj (1868-1918), Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia, studije, knj. 17, Učiteljski fakultet u Osijeku - Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Osijek - Slavonski Brod, 2013.Luetić, Tihana(1976-)313 – 317
26.István a szent király [Sveti kralj Stjepan], ur. András Smohay - Terézia Kerny, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár 2013.Gal, Judit317 – 318
27.Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik, ur. Damir Karbić-Tihana Luetić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2013.Miljan, Suzana(1985-)319 – 322
28.Stjepan Tomašević (1461.-1463.): slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 11. i 12. studenog 2011. godine u Jajcu, ur. Ante Birin, Hrvatski institut za povijest - Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Zagreb 2013.Botica, Ivan322 – 326
29.lmpressions: Byzantine Thessalonike through the photographs and drawings of the British School at Athens (1888-1910), gl. ur. Aristoteles Mentzos, Center for Byzantine Research - Charitable Fraternity of Thessaloniki, Thessaloniki 2012.Jarak, Mirja326 – 328
30.Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sv. 55, Zagreb - Zadar 2013.Kurelac, Iva(1975-)328 – 329
31.Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 52, br. 1-2, Dubrovnik 2013.Grbavac, Branka(1978-)330 – 332
32.Povijesni prilozi, god. 32, br. 44 - br. 45, Zagreb 2013.Katanec, Sara333 – 335
33.Historijski zbornik, god. 66, br. 1 - br. 2, Zagreb 2013.Bertović, Kristian335 – 337
34.Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 37, br. 71 - br. 72, Zagreb 2013.Biočić, Ana337 – 339
35.Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, sv. 13, Slavonski Brod 2013.Antonić, Nikolina339 – 343
36.Medium Aevum Quotidianum, br. 66, Krems 2013. - br. 67, Krems 2014.Budeč, Goran(1982-)343 – 345