Povratak
Knj. 62(2014) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Hrvatska ćirilična baština u povijesti hrvatske kulture i njezino mjesto u hrvatskoj filologijiDamjanović, Stjepan (1946) Filologija • Ćirilica • Bosančica1 – 16
2.Hrvatski ćirilički molitvenik iz 1512. godineNazor, Anica Ćirilica • Bosančica • Molitvenici17 – 31
3.Hrvatska bosanička baština u djelima bosanskih franjevaca 17. stoljećaGabrić-Bagarić, Darija Bosančica • Franjevci33 – 59
4.Jezična uporaba u ćiriličnom Dubrovačkom dominikanskom lekcionaruKapetanović, Amir Liturgijske knjige • Ćirilični rukopisi
Dubrovnik
61 – 68
5.Hrvatske ćirilične knjige u zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u ZagrebuKosić, Ivan filolog Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Zagreb). Zbirka rukopisa i starih knjiga
Ćirilica • Ćirilični rukopisi • Bosančica • Stare i rijetke hrvatske knjige
69 – 113
6.Jezik hrvatskog protestantskog ćiriličkog Novog zavjeta (1563.) prema hrvatskoglagoljskoj tradicijiKuštović, Tanja Novi Zavjet115 – 129
7.Šibenska dionica hrvatske ćirilične baštineLisac, Josip Ćirilica • Bosančica
Šibenik
154 – 138
8.Suodnos tiskanoga Ćiriličkoga dubrovačkog molitvenika i rukopisnoga latiničkoga Drugoga vatikanskogMalić, Dragica (1934) Molitvenici139 – 160
9.Hrvatsko-bosanska ćirilična korespondencija 16. i 17. stoljećaNakaš, Lejla Ćirilica • Bosančica161 – 182
10.Kulturološki kodovi u hrvatskoj ćiriličkoj epigraficiPalameta, Miroslav Ćirilica • Epigrafika • Bosančica183 – 201
11.Jezik i grafija bosansko-humskih natpisaŠimić, Marinka Epigrafika • Bosančica203 – 219
12.Ćiriličke isprave dubrovačke kancelarije XV. stoljeća između minuskule i kurzivaŽagar, Mateo (1965-)
Paskojević, Kristian
Paleografija • Ćirilica • Bosančica
Dubrovnik
221 – 247