Povratak
Zbornik radova XVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 25. 09. 2008. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Pozitronska emisijska tomografija kod raka dojke - dostignuća i kliničke perspektiveBalenović, Antonija
Kusić, Zvonko (1946-)
Nuklearna medicina • Rak dojke: dijagnostika3 – 9
2.Uloga pozitronske emisijske tomografije i kompjutorizirane tomografije u određivanju stadija raka dojke i otkrivanju recidiva i metastazaSmokvina, Aleksandar
Miletić, Damir  • Balenović, Antonija
Nuklearna medicina • Rak dojke: dijagnostika11 – 17
3.Uloga pozitronske emisijske tomografije kod raka dojke u ocjeni terapijskog odgovoraHuić, Dražen
Dodig, Damir  • Mutvar, Andreja
Nuklearna medicina • Rak dojke: dijagnostika19 – 26
4.Biološka podloga probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojkeJakić-Razumović, Jasminka Rak dojke: dijagnostika • Mamografija29 – 42
5.Uloga genetike u ranom otkrivanju raka dojkeLevanat, Sonja Genetika • Rak dojke: dijagnostika43 – 52
6.Uloga mamografije u probiru za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojkeBrkljačić, Boris
Huzjan, Renata  • Čikara, Igor  • Ivanec, Gordana
Rak dojke: dijagnostika • Mamografija53 – 65
7.Organizacija i sigurnost kvalitete probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojkeJanković, Stipan
Strnad, Marija  • Tadić, Tade  • Tripković, Ingrid
Rak dojke: dijagnostika • Mamografija67 – 74
8.Molekularna patologija raka dojkeŠarčević, Božena Molekularna biologija • Rak dojke: dijagnostika77 – 85
9.Molekularna strategija ciljanog liječenja raka dojkeVrbanec, Damir Molekularna biologija • Rak dojke: dijagnostika87 – 93
10.Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojkeMustać, Elvira
Jonjić, Nives
Histopatologija • Rak dojke97 – 105
11.Suvremeni stavovi o indikaciji i izboru metode mastektomije kod invazivnog raka dojkeStrčić, Miroslav 109 – 119
12.Rekonstrukcija dojke poslije mastektomije kod invazivnog raka dojke - kirurško-onkološka razmatranjaStanec, Zdenko
Žic, Rado  • Stanec, Sanda  • Budi, Srećko  • Rudman, Franjo  • Martić, Krešimir  • Vlajčić, Zlatko
Mastektomija121 – 129
13.Posljedice kirurgije raka dojke na kvalitetu života bolesnicaIlić, Nenad
Banović, Josip  • Frleta Ilić, Nives  • Buljević, Vedrana  • Rađa, Smiljana  • Juričić, Joško
Rak dojke: kirurško liječenje131 – 139
14.Adjuvantna radioterapija poslije mastektomije (sa ili bez rekonstrukcije dojke) kod invazivnog raka dojke - indikacije i kontroverzeKrajina, Zdenko
Šarić, Nera  • Bašić-Koretić, Martina  • Pućo, Katarina  • Cota, Marijana
Rak dojke: kirurško liječenje • Rak dojke: radioterapija143 – 159
15.Posljedice radioterapije raka dojke na kvalitetu života bolesnicaPetković, Marija
Pavlović-Ružić, Ira  • Belac-Lovasić, Ingrid  • Mrakovčić-Šutić, Ines  • Mihaljević-Ferrari, Ani
Rak dojke: radioterapija161 – 169
16.Sigurnost kvalitete radioterapije raka dojkeŠamija, Mirko
Solarić, Mladen
Rak dojke: radioterapija171 – 181
17.Adjuvantna kemoterapija raka dojke 2008: dostignuća i perspektiveVrdoljak, Eduard
Curić, Zvonimir
Rak dojke: kemoterapija185 – 202
18.Febrilne neutropenije u bolesnika sa zloćudnim tumorimaLabar, Boris Infekcije • Onkologija • Antibiotici (Lijekovi)203 – 213
19.Posljedice kemoterapije raka dojke na kvalitetu života bolesnicaVukas, Dunja
Šeparović, Robert
Rak dojke: kemoterapija215 – 223
20.Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojkeŠimunić, Velimir
Šprem Goldštajn, Marina
Rak dojke • Plodnost225 – 232