Povratak
Nova hrvatska lokalna i regionalna samouprava : okrugli stol održan 23. i 24. ožujka 2010. u palači HAZU u Zagrebu : Modernizacija prava
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Otvaranje Okruglog stolaBarbić, Jakša (1936-) Javna uprava11 – 13
2.Obraćanje sudionicima okruglog stolaPankretić, Božidar
Mlakar, Davorin
Javna uprava17 – 23
3.Društvena uloga lokalnih političkih i upravnih jedinicaPusić, Eugen (1916-2010) Društveni procesi • Upravne organizacije27 – 38
4.Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u europskim zemljama i njihove teritorijalne reformeIvanišević, Stjepan Europska unija(Bruxelles)
Upravne organizacije • Lokalna uprava • Regionalna uprava • Ekonomske unije
39 – 84
5.Koliko je važna veličina lokalnih jedinica - europski primjeri i hrvatski uvjetiPavić, Željko (1938) Upravne organizacije • Lokalna uprava
Hrvatska • Europa
85 – 108
6.Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustavaKoprić, Ivan Upravne organizacije
Hrvatska
109 – 144
7.Trendovi u razvoju regionalne samouprave u Europi i pouke za HrvatskuĐulabić, Vedran Upravne organizacije • Regionalna uprava
Hrvatska • Europa
145 – 174
8.Hrvatske regije i županije u povijesnom ključuBlažević, Robert Hrvatska povijest • Županije • Regionalna uprava175 – 197
9.Izazovi novog pristupa upravljanju razvojem na lokalnoj i regionalnoj razini u HrvatskojMaleković, Sanja
Puljiz, Jakša
Upravne organizacije • Lokalna uprava • Regionalna uprava
Hrvatska
199 – 222
10.Financijska održivost lokalnih jedinica - stanje i moguće inovacijeŠimović, Jure
Čulo, Ivica  • Rogić-Lugarić, Tereza
Javne financije • Lokalna uprava223 – 257
11.Prijedlog modela upravljanja ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupraviMarčetić, Gordana Lokalna uprava • Menadžment ljudskim resursima259 – 286
12.Nova uloga mjesne samoupraveKlarić, Mirko Lokalna uprava287 – 306
13.Utjecaj načela supsidijarnosti na razmišljanja o ustrojstvu lokalne samoupraveBakota, Boris Upravne organizacije • Lokalna uprava • Regionalna uprava307 – 326
14.Lokalne zajednice i sociokulturni identitetiKregar, Josip Društveni procesi • Lokalna uprava • Regionalna uprava327 – 346
15.Novi javni menadžment i lokalna samoupravaLozina, Duško Upravne organizacije • Upravni menadžment • Metode poslovanja347 – 362
16.Nadzor i pravna zaštita lokalne samouprave - de lege lata i de lege ferendaAntić, Teodor Lokalna uprava • Regionalna uprava • Javne službe363 – 407
17.Strateško planiranje modernizacije lokalne samoupravePerko-Šeparović, Inge Upravne organizacije • Lokalna uprava • Regionalna uprava409 – 425
18.RaspravaKomadina, Zlatko
Hrženjak, Juraj  • Koprić, Ivan  • Klarić, Mirko  • Đulabić, Vedran  • Jurlina Alibegović, Dubravka  • Perko-Šeparović, Inge  • Obersnel, Vojko  • Hrg, Branko  • Zelić, Dragan  • Škarica, Mihovil  • Žamboki, Danijel
Javna uprava429 – 460
19.Zatvaranje Okruglog stolaBarbić, Jakša (1936-) Javna uprava463 – 466