Povratak
Vol. 27 (2009) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Urbani razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnog VaraždinaSlukan Altić, Mirela (1969-) Srednji vijek • Urbana geografija
Varaždin
5 – 33
2.Diplomatička analiza isprava slavonskih banova u razdoblju od 1323. do 1381. godineHalasz, Eva B Diplomatika
Slavonija
35 – 102
3.Korčulanske mjere za dužinu i površinu u razdoblju od 15. do 19. stoljećaZaninović-Rumora, Marija (1955-) Metrologija
Korčula
103 – 120
4.Benemerita Nazione": albanski vojnici i časnici u Zadru (16. - 18. stoljeće)Čoralić, Lovorka (1968-) Vojna povijest
Zadar
121 – 164
5.Bratovštine (skule) Župe sv. Eufemije u Sutomišćici na otoku Ugljanu u 18. stoljećuFranov-Živković, Grozdana (1963-) Bratovštine: crkvene
Otok Ugljan
165 – 227
6.Struktura stanovništva Srijema prema vjeroispovijesti u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća na osnovi podataka kanonskih vizitacijaBožić Bogović, Dubravka Demografija
Srijem
229 – 291
7.Ivan Kukuljević u političkom životu Hrvatske u razdoblju 1843. - 1867. godine. Prilog istraživanju njegove političke djelatnostiMarkus, Tomislav (1969-2010) Kukuljević Sakcinski, Ivan
Politika • Biografske studije
293 – 318
8.Akademijin knjižničar Ivan Krstitelj TkalčićZvonar, Ivica Tkalčić, Ivan Krstitelj
Akademije • Knjižničari
319 – 328
9.Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnostiHrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Zagreb). Arhiv
Arhivsko gradivo • Diplomatika
331 – 365
10.Herman Dalmatin/Hermannus Dalmata (oko 1105./1110. - posl. 1154.), De indagatione cordis. O preispitivanju srca, Croatica Christiana - Fontes, sv. 27, Scripta auctorum Medii aevi 5, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, rujan 2009.Karbić, Damir 1962- Hrvatska povijest369 – 371
11.Knjiga labinskog bilježnika Bartolomeja Garvazija (1525-1550), priredili Zoran Ladić i Elvis Orbanić, Spisi istarskih bilježnika 1, Spisi istarskih bilježnika, sv. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2008.Budeč, Goran (1982-) Pravo
Labin
371 – 373
12.Epistolae et communicationes rectorum Antibarensium, Dulcinensium, Buduensium et Castri Novi. Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog, prepisali i uredili Lovorka Čoralić i Damir Karbić, kazala izradili Maja Katušić i Ivan Majnarić, Epistolae et communicationes rectorum Dalmatie et Albanie Venetae. Pisma i poruke rektora Dalmacije i Mletačke Albanije, sv. 1, Monumenta spectantiaBudeč, Goran (1982-) Pisma373 – 375
13.Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566.-1628.), Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, sv. 18, Glagoljski rukopisi 7, Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2009.Ladić, Zoran (1962-) Gradska i općinska uprava
Roč (Istra)
375 – 377
14.Seraphius Maria Cerva, Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam, editio princeps, priredio Relja Seferović, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (u suradnji s Dominikanskim samostanom sv. Dominika u Dubrovniku), Posebna izdanja, serija Monumenta historica Ragusina, knj. 8, Zagreb - Dubrovnik 2008.Čoralić, Lovorka (1968-) Povijest Dubrovnika377 – 379
15.Historia Scepusii. Dejiny Spiša. Dzieje Spisza (Povijest Šipuša), sv. 1, ur. Martin Homza i Stanisťaw A. Sroka, Slovensko-pol'ská komisia humanitných vied Ministerstva školstva SR a Ministerstva vedy a vyššieho školstva PR/Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP - Katedra slovenských dejín UK FiF Bratislava - Instytut Historii Uniwersytetu JagiellKarbić, Damir 1962- Povijest Poljske • Povijest Slovačke379 – 382
16.Ivan Majnarić, Papinski legati na istočnojadranskoj obali (1159.-1204.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2008.Ravančić, Gordan (1972-) Hrvatski Jadran • Papinski politički utjecaj383 – 384
17.Irena Benyovsky Latin, Srednjovjekovni Trogir - prostor i društvo, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2009.Glavan, Božena Povijest srednjega vijeka
Trogir
384 – 386
18.Paul Freedman, Out of the East: spices and the medieval imagination, Yale University Press, New Haven - London 2008.Jurković, Ivan Povijest srednjega vijeka386 – 389
19.Petar Runje, Duhovni život na zadarskim otocima u kasnome srednjem vijeku, Gradska knjižnica Zadar, Zadar 2008.Novak, Zrinka Povijest Zadra389 – 391
20.Pavao Maček, Rod Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca: Rodoslovna rasprava: S priloženim rodoslovnim stablom, Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić", Radovi, knj. 17, Zagreb 2008.Jurković, Ivan Genealogija391 – 393
21.Pavao Maček - Ivan Jurković, Rodoslov plemića i baruna Kaštelanovića od Svetog Duha (od 14. do 17. stoljeća), Mala biblioteka, knjiga 2, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod 2009.Miljan, Suzana (1985-) Hrvatsko plemstvo394 – 395
22.Zlata Blažina Tomić, Kacamorti i kuga: utemeljenje i razvoj zdravstvene službe u Dubrovniku, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja (Monografije), knj. 27, Zagreb - Dubrovnik 2007.Čoralić, Lovorka (1968-) Javno zdravstvo: povijest
Dubrovnik
396 – 398
23.Otok Rava, ur. Josip Faričić, Sveučilište u Zadru - Razred za prirodne znanosti HAZU - Matica hrvatska Zadar - Hrvatsko geografsko društvo Zadar, Zadar 2008.Čoralić, Lovorka (1968-) Hrvatska: geografija398 – 401
24.Međunarodni znanstveni skup 4. istarski povijesni biennale, Zavičajni muzej Poreštine - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu, 21. - 23. svibnja 2009.Jurković, Ivan Povijesna znanost: skupovi402 – 405
25.Radovi Zavoda za povijesne znanosti u Zadru, sv. 50, Zagreb - Zadar 2008.Budeč, Goran (1982-) Povijest: zbornici405 – 408
26.Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 47, Zagreb - Dubrovnik 2009.Miljan, Suzana (1985-) Povijest: zbornici408 – 412
27.Povijesni prilozi, god. 27, br. 34 - 35, Zagreb 2008.Glavan, Božena Povijest412 – 415
28.Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. XXXII, br. 61 - 62, Zagreb 2008.Mešić, Ana Crkvena povijest • Časopisi415 – 417
29.Historijski zbornik, god. LXI, br. 1 - br. 2, Zagreb 2008.Novak, Zrinka Historiografija418 – 420
30.Medium Aevum Quotidianum, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit Österreichische Akademie der Wissenschaften, Krems 2009., br. 58Miljan, Suzana (1985-) Historiografija421 – 423
31.Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siecles (Zbornik srednjovjekovne civilizacije, 10. - 12. st.), 50e année, Centre d'études supérieurs de civilisation médiévale, Poitiers 2007.- br. 197-200Miljan, Suzana (1985-) Povijest srednjega vijeka423 – 429
32.Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siecles (Zbornik srednjovjekovne civilizacije, 10. - 12. st.), 51e année, Centre d'études supérieurs de civilisation médiévale, Poitiers 2008.- br. 201-204Miljan, Suzana (1985-) Povijest srednjega vijeka429 – 434