Povratak
Knj. 60(2013) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Pavlinovićevi razmišljaji o hrvatskome jezikuBrlobaš, Željka Pavlinović, Mihovil (1831-1887)
Hrvatski jezik • Hrvatska književnost: studije i kritike
1 – 30
2.Filozofija, mišljenje, kultura i jezik - neka opća razmatranjaJežić, Mislav Hrvatski jezik • Filozofija • Kultura31 – 48
3.Tekstualne varijante latinske tužaljke Ludovika Cipika za Pietra Riarija u rukopisima BSB Clm 716 i BnF Lat. 8731Jovanović, Neven Rukopisi • Elegija49 – 54
4.Vremenski prilozi za označivanje sadašnjosti, bliske budućnosti i bliske prošlosti u kajkavskome narječjuMaresić, Jela Hrvatski jezik: dijalektologija • Prilozi • Kajkavsko narječje55 – 73
5.Substratum words in Balto-SlavicMatasović, Ranko (1968) Slavenski jezici • Baltički jezici75 – 102
6.Turcizmi u frazemima hrvatskih govoraVranić, Silvana
Zubčić, Sanja
Hrvatski jezik: tuđice • Hrvatski jezik: frazeologija103 – 145
7.Složenice jezika pali u četvrtom poglavlju gramatičkog djela KaccayanabyakaranaZeković, Zoran Sanskrt • Indijski jezici147 – 173
8.Mikaljino Blago u leksikografskoj interpretacijiČupković, Gordana Mikalja, Jakov (1601-1654)
Hrvatski jezik: leksikografija
175 – 180
9.Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do l. G. Kovačića. Urednici Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt, Josip Vončina. Priredili za tisak: Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković, Anja Nikolić-Hoyt. Svezak 13, S-spužvast, Zagreb, 2013.Kovačec, August Benešić, Julije
Hrvatski jezik: rječnici
181 – 185
10.Silvana Vranić: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. Morfologija, Matica hrvatska Ogranak Novalja - Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka, 2011Lukežić, Iva Vranić, Silvana
Hrvatski jezik: dijalektologija
Pag
187 – 190
11.Hrvatsko jezikoslovlje obogaćeno ozvučenom čitankom iz dijalektologije : Mira Menac-Mihalić - Anita Celinić: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije - Sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka, Knjigra, Zagreb, 2012.Maresić, Jela Hrvatski jezik: dijalektologija191 – 194
12.Novi autorski rječnik ruskoga kroatista - hrvatski viđen na drugačiji način : A. R. Bagdasarov: Horvatsko-russkij slovarj / Hrvatsko-ruski rječnik, Moskva, 2013.Dorotić Sesar, Dubravka Ruski jezik: rječnici • Hrvatski jezik: rječnici195 – 208