Povratak
Sv. 29 (1991) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Stipetić
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
1.Broj stanovnika Dubrovačke Republike u 15, 16. i 17. stoljeću / Nenad VekarićVekarić, NenadDubrovačka Republika
314 – Demografija. Studije o stanovništvu
2.Trgovinske veze Pezara i Dubrovnika do 1700. godine / Bogumil HrabakHrabak, BogumilDubrovačka Republika
339(091) – Povijest trgovine
3.Dušobrižnički, književni i prevodilački rad Bartola Kašića u Dubrovniku / Ivan MustaćMustač, IvanKašić, Bartol
4.Spor između Dubrovnika i Venecije 1751-1754 / Vesna Miović-PerićMiović, VesnaDubrovačka Republika • Mletačka Republika
5.Matematička gledišta u Dubrovniku u 16. stoljeću / Žarko DadićDadić, Žarko51(091) – Povijest matematike
6.Bilješke Stjepana Gradića o nekim pitanjima iz fizike / Zdravko FajFaj, ZdravkoGradić, Stjepan(1613-1683)
7.Aktuelnost Boškovićeve "Teorije prirodne filozofije" u svetlu jedne fenomenološke analogije u savremenoj fizici / Aleksandar TomićTomić, Aleksandar
8.Marin Getaldić, restitutor Apolonijevog djela o dodirima / Radmila ŽarkovićŽarković, RadmilaApollonius Pergaeus
9.Pojam prirodnog znaka kod Boškovića i njegov savremeni značaj / Andrija StojkovićStojković, Andrija
10.Studij egzaktnih i prirodnih znanosti u povijesti dubrovačkih dominikanaca / Franjo ŠanjekŠanjek, Franjo(1939)27-789.33 – Dominikanci
11.Utjecaj Rimskog kolegija u filozofskoj i znanstvenoj izobrazbi Dubrovčana / Mijo KoradeKorade, MijoCollegium Romanum
12.Geometrijski postupci u rješavanju kvadratnih jednačina Marina Getaldića / Ernest StipanićStipanić, Ernest
13.Rukopisni imenici biljaka u biblioteci samostana Male braće u Dubrovniku / Vinko J. VelnićVelnić, Justin Vinko
14.Dubrovnik i Dubrovačka Republika na starim geografskim kartama / Mirko MarkovićMarković, MirkoDubrovačka Republika
15.Muzej obitelji Aletin u 18. stoljeću u Dubrovniku / Josip BalabanićAletin, obitelj
069
16.Flogiston u nastavi na pijarističkom kolegiju u Dubrovniku / Snježana Paušek-BaždarPaušek-Baždar, Snježana54(091) – Kemija: povijest
17.Hidromehanika u tezama Nikole Lucijana Pucića i Ivana Božidarevića krajem 18. stoljeća / Stipe KutlešaKutleša, Stipe
18.Problemi ravne i sferne trigonometrije s akademije u dubrovačkom kolegiju 1788. godine / Boris FranušićFranušić, Boris(1933-2012)50(091) – Povijest prirodnih znanosti
19.Mjere i mjerenja u Dubrovačkoj Republici / Vladimir MuljevićMuljević, VladimirDubrovačka Republika
006.91 – Metrologija
20.Medicinsko nazivlje u rječniku dubrovačkog leksikografa Joakima Stullija / Vladimir DugačkiDugački, Vladimir61::001.4 – Medicina: nazivlje
21.Jedan kemijski rukopis iz knjižnice samostana Male braće u Dubrovniku iz prve polovice 19. stoljeća / Ilinka Senčar-ČupovićSenčar-Čupović, Ilinka54(091) – Kemija: povijest
22.Tri pjesme iz rukopisne zbirke "Narodne pjesme" Ivana Augusta Kaznačića / Slavica StojanStojan, SlavicaKaznačić, Ivan August
23.Uloga Antuna Dropca u javnom životu Dubrovnika / Ivo PerićPerić, Ivo(1930-2018)
24.Statut grada Dubrovnika godine 1271. / Josip LučićLučić, Josip(1924-1994)34(091) – Pravna povijest
25.Josip Lučić: Iz prošlosti dubrovačkog kraja u doba Republike. Dubrovnik, 1990. / Nenad VekarićVekarić, Nenad
26.Jurica Bačić: Nekad u Dubrovniku. Dubrovnik, 1990. / Vesna Miović-PerićMiović, VesnaBačić, Jurica(1937-2002)