Povratak
Varaždin i sjeverna Hrvatska u desetljeću nakon Velikog rata : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Varaždinu 9. studenoga 2018. godine / [urednici Stjepan Damjanović, Vladimir Huzjan]
#SadržajAutorstvoUDK
#SadržajAutorstvoUDK
1.Hrvatska u prvim godinama nakon “Velikog rata” u očima Milana Rojca / Mario JarebJareb, Mario
2.Varaždin u desetljeću nakon Velikog rata – pokušaj sinteze / Vladimir HuzjanHuzjan, Vladimir
3.Planovi za regulaciju južnog dijela Trga bana Jelačića u Varaždinu i izgradnja tkaonice Artura Kadeřaveka 1922. godine / Višnja BurekBurek, Višnja
4.Doprinos varaždinskih građanskih društava kulturnome životu Varaždina od 1918. do 1929. godine / Ana ŠkriljevečkiŠkriljevečki, Ana
5.Povijesno-umjetničke teme Varaždinskih pučko-prosvjetnih predavanja (1917.-1941.) / Ana KaniškiKaniški, Ana
6.Osnutak i djelovanje Radnih jedinica varaždinske Gimnazije / Siniša HorvatHorvat, Siniša
7.Građa o agrarnoj reformi iz Kartografske zbirke Gradskog muzeja Varaždin. Agrarna reforma 1919. – 1931. / Nataša Mihinjač, Spomenka TežakMihinjač, Nataša
8.Stanje Uršulinske škole u Varaždinu između 1918. i 1929. godine / Klaudija ĐuranĐuran, Klaudija
9.Prilike u kotaru Ludbreg u poratnim godinama (1918.-1925.) / Milivoj DretarDretar, Milivoj
10.Obilježja prosvjetne politike za vrijeme parlamentarizma (1918.–1929.) na području Hrvatskog zagorja / Suzana JagićJagić, Suzana
11.Oslobođenje Međimurja 1918. u sjećanju hrvatskih domobrana / Janko KalšanKalšan, Janko
12.Antiratno raspoloženje u hrvatskoj književnosti pod dojmom Prvoga svjetskog rata / Denis PeričićPeričić, Denis
13.Izvori za proučavanje gospodarskih prilika u Međimurju (1918.–1929.) / Jasna PožganPožgan, Jasna
14.Prilike u školstvu u Čakovcu (1919.–1929.) / Ivana PuzakPuzak, Ivana