Povratak
Sv. 57 (2019)
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
#NaslovAutorstvoPredmetStr. od-do
1.Štovanje Sv. Stjepana Prvomučenika u ranosrednjovjekovnom Dubrovniku: mučeništvo u temeljima grada, komune i (nad)biskupije / Zdenka Janeković RömerJaneković-Roemer, Zdenka 9 – 28
2.Crkvica i pustinjački stan na Sv. Orsuli u kasnom srednjem vijeku / Nella LonzaLonza, Nella 29 – 54
3.Crkva Sv. Stjepana u Dubrovniku - višefazno groblje i inventar nalaza / Nikolina Topić, Ivana Radić, Petra Rajić Šikanjić, Mato IlkićTopić, Nikolina
Radić, Ivana  • Rajić-Šikanjić, Petra  • Ilkić, Mato
55 – 143
4.Rezultati istraživanja utvrde Ošlje-Gradac i selo Ošlje u općem povijesno-arheološkom kontekstu / Josipa Baraka Perica, Nikša GrbićBaraka Perica, Josipa
Grbić, Nikša
145 – 174
5.Bratovština Sv. Lazara među trgovačkim i obrtničkim bratovštinama ranonovovjekovnog Dubrovnika / Štefica Curić Lenert, Nella LonzaCurić Lenert, Štefica
Lonza, Nella
175 – 198
6.Međunarodni statistički kongres (1853-1876) i suvremene recepcije u Hrvatskoj / Nikola TomašegovićTomašegović, Nikola 199 – 220
7.Utjecaj lista Pravo (1895-1896) na jačanje hrvatske nacionalne ideologije u Dubrovniku krajem 19. stoljeća / Barbara Đurasović i Jadran JeićĐurasović, Barbara
Jeić, Jadran
221 – 255
8.Akademik Nenad Vekarić (1955-2018) : in memoriam / Nella LonzaLonza, Nella 257 – 260
9.Bibliografija Nenada Vekarića / Ivana LazarevićLazarević, Ivana 261 – 279
10.Nikola Božidarević. Veliki slikar dubrovačke renesanse / Great Painter of the Renaissance in Dubrovnik ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2017. : [prikaz] / Tanja TrškaTrška, Tanja 281 – 286
11.Esad Kurtović, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne. Ispisi iz knjiga zaduženja Državnog arhiva u Dubrovniku 1365-1521, sv. 1-2. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017. : [prikaz] / Relja SeferovićSeferović, Relja 287 – 291
12.Zbornik Dubrovačkih muzeja IV, ur. Domagoj Perkić. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2017. : [prikaz] / Danko ZelićZelić, Danko (1963-) 292 – 295
13.Damiani Benessae poemata, prir. Vlado Rezar. Split: Književni krug, 2017. : [prikaz] / Relja SeferovićSeferović, Relja 296 – 301
14.Miho Demović, Velika povijest dubrovačke glazbe, sv. 1-4. Dubrovnik: Stara dubrovačka glazba, 2018. : [prikaz] / Jelena Panić GrazioPanić Grazio, Jelena 302 – 306
15.Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku, svezak II. Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770-1772), prir. Juraj Balić, Lovorka Čoralić i Filip Novosel. Zagreb: HAZU, 2018. : [prikaz] / Ruža Radoš ĆurićRadoš, Ruža 307 – 309
16.Miljenko Foretić, Dubrovačka Republika i Austrija, prir. Josip Vrandečić. Zagreb: Matica hrvatska, 2017. : [prikaz] / Jasenka MaslekMaslek, Jasenka 310 – 313
17.Ivanka Jemo, Urbana matrica grada Dubrovnika. Zagreb-Dubrovnik: ArTresor naklada, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2017. : [prikaz] / Ivana LazarevićLazarević, Ivana 314 – 315
18.Sanja Klempić Bogadi, Jana Vukić i Ognjen Čaldarović, Sociološko- demografska studija. Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Dubrovnik: Zavod za obnovu Dubrovnika, 2018. : [prikaz] / Ana Prohaska VlahinićProhaska, Ana 316 – 319
19.Kuga u Makarskoj i Primorju 1815. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 2. do 4. prosinca 2015. u Makarskoj, ur. Marinko Tomasović. Makarska: Gradski muzej Makarska, 2017. : [prikaz] / Ivana AndrijaševićAndrijašević, Ivana 320 – 327