Povratak
Knj. 3(1989) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
#NaslovAutorstvoPredmetniceStranice
1.Život i djelo Vatroslava JagićaKatičić, Radoslav (1930-2019) Jagić, Vatroslav (1838-1923)
Filolozi
2.Paleoslavistika, Cyrilo-Methodiana, glagolitika i književna medijevistika u djelu Vatroslava JagićaHercigonja, Eduard (1929-) Jagić, Vatroslav (1838-1923)
3.Vatroslav Jagić u svjetlu korespondencijeJembrih, Alojz (1947) Jagić, Vatroslav (1838-1923)
Filolozi
4.Vramčeva djela u slavističkoj stručnoj literaturiJembrih, Alojz (1947) Vramec, Antun
Filologija
5.Protestantska književnost Gradišćanskih HrvataBartolić, Zvonimir Hrvatska književnost: studije i kritike
6.O Varaždinskom gradskom sudu (s osobitim obzirom na srednji vijek)Herkov, Zlatko (1904-1994) Sudstvo • Varaždin
7.Izmjera grada Varaždina od godine 1766. i njome izazvana bunaHerkov, Zlatko (1904-1994) Povijest Varaždina
8.Obućarstvo i kožarstvo varaždinskoga kraja do 1945. godineFeletar, Dragutin (1941-) Varaždin • Obrtništvo
9.Nepoljoprivredna proizvodnja u varaždinskoj županiji početkom 20. stoljećaReđep, Milivoj
Žugaj, Miroslav
Gospodarska povijest • Varaždin
10.Prilozi povijesnoj geografiji i toponimiji srednjovjekovne Križevačke županijeMarković, Mirko (1929) Hrvatski jezik: toponimija • Povijesna geografija
Križevci
11.Radnička kretanja u lepoglavskom i ivanečkom području u međuratnom razdobljuKolar-Dimitrijević, Mira (1933-) Lepoglava • Ivanec
12.Hiperprostori H-zatvorenih prostoraLončar, Ivan Hrvatski jezik: toponimija • Križevci • Povijesna geografija
13.Glazba rubnih područjaBergamo, Marija Hrvatska • Glazbenici
14.Slavenstvo - jedna od idejnih orijentacija u djelu Franje Ksavera KuhačaTomašek, Andrija (1919) Kuhač, Franjo Ksaver
Muzikolozi
15.Italijanska opera v Ljubljani v obdobju klasicizmaSivec, Jože Operne izvedbe • Ljubljana
16.Prilog istraživanju biografije i obiteljsko-zavičajne motivike Miroslava KrležeFilipan, Božena (1931-) Krleža, Miroslav
Biografske studije
17.Odakov op. 1 u kontekstu skladateljeva stvaralaštva na području komorne glazbeMerkaš, Davor Odak, Krsto
Skladatelji
18.Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbiPalić-Jelavić, Rozina Odak, Krsto
Skladatelji
19.Simfonija Jadrana - Odakov hommage rodnoj DalmacijiPolzović, Mirna Odak, Krsto
Skladatelji