Izazovi i trendovi u multimedijskoj didaktici
Izazovi i trendovi u multimedijskoj didaktici
1
Stavovi i zadovoljstvo učenika srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije uvođenjem Zdravstvenog odgoja u škole
Stavovi i zadovoljstvo učenika srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije uvođenjem Zdravstvenog odgoja u škole
2
Studentska anketa: (ne)koristan alat osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju?
Studentska anketa: (ne)koristan alat osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju?
3
Međunarodni projekti u kontekstu stavova učitelja o cjeloživotnom učenju i usavršavanju
Međunarodni projekti u kontekstu stavova učitelja o cjeloživotnom učenju i usavršavanju
4
(Ne)uspjeh učenika Roma i Hrvata u mješovitim razrednim odjelima
(Ne)uspjeh učenika Roma i Hrvata u mješovitim razrednim odjelima
5
Namjere i znanje učenika Medicinske škole Bjelovar i Srednje škole Pakrac o dojenju
Namjere i znanje učenika Medicinske škole Bjelovar i Srednje škole Pakrac o dojenju
6
Ususret promjenama odgojno-obrazovnog sustava
Ususret promjenama odgojno-obrazovnog sustava
7
Vjeronauk i promicanje duhovnog razvoja učenika u ozračju novog interesa za
duhovnost
Vjeronauk i promicanje duhovnog razvoja učenika u ozračju novog interesa za duhovnost
8
Obiteljski i kršćanski odgoj te drugi sudionici u tom odgoju
Obiteljski i kršćanski odgoj te drugi sudionici u tom odgoju
9
Što bi učitelji trebali znati o teoriji medija Marshalla McLuhana?
Što bi učitelji trebali znati o teoriji medija Marshalla McLuhana?
10
Interdisciplinarna perspektiva istraživanja obrazovanja odraslih
Interdisciplinarna perspektiva istraživanja obrazovanja odraslih
11
Interdisciplinarne perspektive prirodoslovnih predmeta u odgoju i obrazovanju
Interdisciplinarne perspektive prirodoslovnih predmeta u odgoju i obrazovanju
12
Odgoj, obrazovanje i psihološka (ne)otpornost djece i mladih
Odgoj, obrazovanje i psihološka (ne)otpornost djece i mladih
13
Osnovno školstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 1992./93. – 2016./17.: stanje i perspektive
Osnovno školstvo Bjelovarsko-bilogorske županije 1992./93. – 2016./17.: stanje i perspektive
14
Svrhovitost odgoja, obrazovanja i njezino jedinstvo s idejom čovjeka kao ono utemeljujuće pedagogijske znanosti
Svrhovitost odgoja, obrazovanja i njezino jedinstvo s idejom čovjeka kao ono utemeljujuće pedagogijske znanosti
15
Novi rezultati istraživanja, promjene u gledištima u psihologiji i sociologiji obrazovanja i njihove posljedice za sadašnju i buduću pedagošku praksu
Novi rezultati istraživanja, promjene u gledištima u psihologiji i sociologiji obrazovanja i njihove posljedice za sadašnju i buduću pedagošku praksu
16
Društveni kontekst obrazovanja
Društveni kontekst obrazovanja
17