Sv. 22(2018)=knj. 57 / glavni urednik Andrej Dujella
1
Knj. 53(2018) / glavni i odgovorni urednik Dragutin Feletar
2
Knj. 45(2018) / glavni i odgovorni urednik Marko Pećina
3
Sv. 23(2019)=knj. 58 / glavni urednik Andrej Dujella
Sv. 23(2019)=knj. 58 / glavni urednik Andrej Dujella
4
Knj. 19(2018) / glavni i odgovorni urednik Stjepan Jecić
Knj. 19(2018) / glavni i odgovorni urednik Stjepan Jecić
5
Knj. 46-47(2019) / editor in chief = glavni i odgovorni urednik Marko Pećina
Knj. 46-47(2019) / editor in chief = glavni i odgovorni urednik Marko Pećina
6