Sv. 10 : Kazala / Nenad Vekarić; urednica Alica Wertheimer-Baletić
Sv. 10 : Kazala / Nenad Vekarić; urednica Alica Wertheimer-Baletić
1
Nives Kavurić-Kurtović : 1938.-2016. / uredio Andrija Mutnjaković
Nives Kavurić-Kurtović : 1938.-2016. / uredio Andrija Mutnjaković
2
Hrvatski muzej arhitekture 2018. : Ljetna škola Ambientura / Ivan Mlinar; [urednici Ivan Mlinar, Borka Bobovec]
Hrvatski muzej arhitekture 2018. : Ljetna škola Ambientura / Ivan Mlinar; [urednici Ivan Mlinar, Borka Bobovec]
5
Odumiranje države / Ivo Krbek
Odumiranje države / Ivo Krbek
13
Miroslav i Bogoljuba / Pestalozzijevu pučku pripovijest
Miroslav i Bogoljuba / Pestalozzijevu pučku pripovijest "Lienhard und Gertrud" I. dio za naš narod priredio Konstantin Milan Harambašić
19
Dubrovačke preradbe Moliereovih komedija; priredio Mirko Deanović
Dubrovačke preradbe Moliereovih komedija; priredio Mirko Deanović
22
Djela Vida Došena; priredili Tomo Matić i Antun Djamić
Djela Vida Došena; priredili Tomo Matić i Antun Djamić
29
Djela Tituša Brezovačkoga; priredio Milan Ratković
Djela Tituša Brezovačkoga; priredio Milan Ratković
31
Djela Matije Antuna Relkovića; priredio za štampu i uvod napisao Tomo Matić
Djela Matije Antuna Relkovića; priredio za štampu i uvod napisao Tomo Matić
37
38
Djela Marina Držića; izdanje priredio Franjo Petračić
Djela Marina Držića; izdanje priredio Franjo Petračić
39
Djela Marina Držića
Djela Marina Držića
41
Pjesme Mavra Vetranića Čavčića
Pjesme Mavra Vetranića Čavčića
42
Djela Jurja Barakovića; priredili za štampu P. Budmani i M. Valjavec
Djela Jurja Barakovića; priredili za štampu P. Budmani i M. Valjavec
43
Djela Iva Frana Gundulića; izdanje priredio Armin Pavić
Djela Iva Frana Gundulića; izdanje priredio Armin Pavić
45
Djela Giva Frana Gundulića
Djela Giva Frana Gundulića
49
Djela Giva Frana Gundulića
Djela Giva Frana Gundulića
51
Pjesme Šiška Menčetića i Gore Držića, i ostale pjesme Rańinina zbornika
Pjesme Šiška Menčetića i Gore Držića, i ostale pjesme Rańinina zbornika
54
Djela Dživa Bunića Vučića; priredio Milan Ratković
Djela Dživa Bunića Vučića; priredio Milan Ratković
55
Djela Dominka Zlatarića; priredio za štampu Pero Budmani
Djela Dominka Zlatarića; priredio za štampu Pero Budmani
56
Pjesme Šiška Menčetića Vlahovića i Gjore Držića; skupio Vatroslav Jagić
Pjesme Šiška Menčetića Vlahovića i Gjore Držića; skupio Vatroslav Jagić
57
Pjesni ljuvene / Džore Držić; priredio i osvrt napisao Josip Hamm
Pjesni ljuvene / Džore Držić; priredio i osvrt napisao Josip Hamm
58
59
Pjesni razlike Dinka Rańine, vlastelina dubrovačkoga; izdanje priredio Matija Valjavec
Pjesni razlike Dinka Rańine, vlastelina dubrovačkoga; izdanje priredio Matija Valjavec
60
Davidias / Marko Marulić; priredio Josip Badalić
Davidias / Marko Marulić; priredio Josip Badalić
62
Crkvena prikazanja starohrvatska XVI i XVII vijeka; izdanje priredio Matija Valjavec
Crkvena prikazanja starohrvatska XVI i XVII vijeka; izdanje priredio Matija Valjavec
65
Adrijanskog mora sirena / Petar Zrinski; priredio Tomo Matić
Adrijanskog mora sirena / Petar Zrinski; priredio Tomo Matić
66
Vol. 43 Num. Curr. 141, No. 1, March 2019. / editors-in-chief Pavao Rudan, Anita Sujoldžić
Vol. 43 Num. Curr. 141, No. 1, March 2019. / editors-in-chief Pavao Rudan, Anita Sujoldžić
72
Vol. 43 Num. Curr. 142, No. 2, June 2019. / editors-in-chief Pavao Rudan, Anita Sujoldžić
Vol. 43 Num. Curr. 142, No. 2, June 2019. / editors-in-chief Pavao Rudan, Anita Sujoldžić
73
Knj. 71 (2018) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
74
67 (2018) / [glavni i odgovorni urednik Andrija Mutnjaković; prijevod na engleski jezik Jeremy White]
75
Knj. 27 (2018) / glavna i odgovorna urednica Anđela Frančić
76
Vol. 36 (2018) / [glavni i odgovorni urednik Tomislav Raukar]
77
Vol. 53 (2018) / [glavni urednik Nikola Ljubešić]
78
Sv. 1(2018) / [glavni urednik Franjo Šanjek; uredio Pero Aračić]
79
Vol. 23 (2019)
Vol. 23 (2019)
81
Sv. 23(2019)=knj. 58 / glavni urednik Andrej Dujella
Sv. 23(2019)=knj. 58 / glavni urednik Andrej Dujella
83
Sv. 22(2018)=knj. 57
84
Knj. 19(2018) / glavni i odgovorni urednik Stjepan Jecić
Knj. 19(2018) / glavni i odgovorni urednik Stjepan Jecić
85
Strategija reforme pravosudnog sustava : okrugli stol održan 12. prosinca 2005. u palači HAZU u Zagrebu / uredio [i predgovor napisao] Jakša Barbić
91
Pravna zaštita zraka : Okrugli stol održan 26. siječnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
92