Knj. 29(1968) : Građa za povijest književnosti hrvatske
2
Napad vojske Republike srpske na oraško područje: operacija
Napad vojske Republike srpske na oraško područje: operacija "Plamen 95"
3
Socijalistički radnički pokret u Dalmaciji posljednjih godina XIX. stoljeća : (povodom 40-godišnjice S. K. Jugoslavije)
Socijalistički radnički pokret u Dalmaciji posljednjih godina XIX. stoljeća : (povodom 40-godišnjice S. K. Jugoslavije)
4
Zemljišne karte vukovarskog vlastelinstva kao izvori za povijest istočne Hrvatske poslije oslobođenja od Turaka
Zemljišne karte vukovarskog vlastelinstva kao izvori za povijest istočne Hrvatske poslije oslobođenja od Turaka
19
Kartografski izvori za povijest Slavonije od 16. do 18. stoljeća
Kartografski izvori za povijest Slavonije od 16. do 18. stoljeća
31
Organizacija i pisanje matičnih knjiga poslije odlaska Turaka
Organizacija i pisanje matičnih knjiga poslije odlaska Turaka
33
Neki ekonomski činioci povijesti Osijeka XVI. i XVII. stoljeća
Neki ekonomski činioci povijesti Osijeka XVI. i XVII. stoljeća
36
Ponovna uspostava i uređenje vlastelinstva bosansko-đakovačke biskupije
Ponovna uspostava i uređenje vlastelinstva bosansko-đakovačke biskupije
39
Vojna krajina u današnjoj istočnoj Slavoniji u 18. stoljeću
Vojna krajina u današnjoj istočnoj Slavoniji u 18. stoljeću
42
Rat za oslobođenje Slavonije ispod osmanske vladavine od 1684. od 1691. godine
Rat za oslobođenje Slavonije ispod osmanske vladavine od 1684. od 1691. godine
44
O Požegi u XVI. stoljeću : na osnovi osmanskih katastarskih popisa
O Požegi u XVI. stoljeću : na osnovi osmanskih katastarskih popisa
46
Vinkovački kraj pred tursku okupaciju
Vinkovački kraj pred tursku okupaciju
48
Slavonija pod turskom vlašću
Slavonija pod turskom vlašću
50
Turske provale i osvajanja u Slavoniji od kraja 14. do sredine 16. stoljeća
Turske provale i osvajanja u Slavoniji od kraja 14. do sredine 16. stoljeća
57
Obilježavanje 50. obljetnice dolaska Josipa Broza Tita na čelo KP Jugoslavije i 50. obljetnica osnivanja KP Hrvatske
Obilježavanje 50. obljetnice dolaska Josipa Broza Tita na čelo KP Jugoslavije i 50. obljetnica osnivanja KP Hrvatske
60
Marya Delvard
Marya Delvard
64
Pozdravni govori ; Pozdravni govori ; Pozdravni govori
Pozdravni govori ; Pozdravni govori ; Pozdravni govori
67
Tradicijska kultura uz Lujzijanu i Karolinu. Povijesni putopisi kroz Gorski kotar i Prikuplje
Tradicijska kultura uz Lujzijanu i Karolinu. Povijesni putopisi kroz Gorski kotar i Prikuplje
72
Hrvatsko insolvencijsko pravo : okrugli stol održan 14. studenoga 2013. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
80
Za godine 1949-1950. Knj. 57 : Ljetopis
81
Za godinu 1956. Knj. 63 : Ljetopis
83
Profili hrvatskog kaznenog zakonodavstva : okrugli stol održan 20. lipnja 2014. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Davor Krapac
85