Prikazano 223591-223620 od 223707 zapisa
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja i konzervatorskih zahvata na području Varaždinske županije : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja i konzervatorskih zahvata na području Varaždinske županije : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223591
Matija Smodek - prvi profesor hrvatskog jezika na najvišem učilištu u Hrvatskoj : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Matija Smodek - prvi profesor hrvatskog jezika na najvišem učilištu u Hrvatskoj : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223592
Životopis Ferdinanda Konšćaka : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Životopis Ferdinanda Konšćaka : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223593
Analiza geografskog sadržaja Glavačeve karte : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Analiza geografskog sadržaja Glavačeve karte : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223594
Posveta sa zemljovida Hrvatske Stjepana Glavača iz 1673. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Posveta sa zemljovida Hrvatske Stjepana Glavača iz 1673. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223595
Značenje Glavačeva zemljovida Hrvatske kao povijesno-zemljopisnog dokumenta : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Značenje Glavačeva zemljovida Hrvatske kao povijesno-zemljopisnog dokumenta : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223596
Glavačev rad na kartografiranju Hrvatske : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Glavačev rad na kartografiranju Hrvatske : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223597
Životopis varaždinca isusovca Stjepana Glavača - filozofa - slikara - prvog kartografa Hrvatske (1627.-1680.) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Životopis varaždinca isusovca Stjepana Glavača - filozofa - slikara - prvog kartografa Hrvatske (1627.-1680.) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223598
Značajke biografskih i autobiografskih zapisa Ivana Kukuljevića Sakcinskog : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Značajke biografskih i autobiografskih zapisa Ivana Kukuljevića Sakcinskog : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223599
Korespondencija Ivana Kukuljevića - s posebnim osvrtom na korespondenciju Kukuljevića i Franje Račkog : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Korespondencija Ivana Kukuljevića - s posebnim osvrtom na korespondenciju Kukuljevića i Franje Račkog : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223600
Motivsko-tematski svijet u Kukuljevićevim zapisima kajkavskih usmenih pjesama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Motivsko-tematski svijet u Kukuljevićevim zapisima kajkavskih usmenih pjesama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223601
Književnopovijesni rad Ivana Kukuljevića Sakcinskog : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Književnopovijesni rad Ivana Kukuljevića Sakcinskog : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223602
Ivan Kukuljević - povjesničar : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Ivan Kukuljević - povjesničar : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223603
Varaždinske barokne večeri - sličnosti i razlike sa svečanostima barokne glazbe u Njemačkoj (korespondencija s Europom) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Varaždinske barokne večeri - sličnosti i razlike sa svečanostima barokne glazbe u Njemačkoj (korespondencija s Europom) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223604
Glazbena škola Varaždin - bogata tradicija u službi budućnosti : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Glazbena škola Varaždin - bogata tradicija u službi budućnosti : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223605
Značenje Varaždinskih baroknih večeri za glazbenu školu Varaždin, njezin rad, njezino mjesto u kulturnom životu grada : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Značenje Varaždinskih baroknih večeri za glazbenu školu Varaždin, njezin rad, njezino mjesto u kulturnom životu grada : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223606
Stanje povijesne izvodilačke prakse u hrvatskom glazbenom životu i perspektive glazbene škole Varaždin na tom području : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Stanje povijesne izvodilačke prakse u hrvatskom glazbenom životu i perspektive glazbene škole Varaždin na tom području : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223607
Dosadašnji prinos Varaždinskih baroknih večeri istraživanjima hrvatske glazbene bašćine i izvođenja djela iz razdoblja glazbenog baroka : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Dosadašnji prinos Varaždinskih baroknih večeri istraživanjima hrvatske glazbene bašćine i izvođenja djela iz razdoblja glazbenog baroka : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223608
Gimnazija kao izvor vrsnih varaždinskih šahista : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Gimnazija kao izvor vrsnih varaždinskih šahista : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223609
Franjo Galinec : 1887.-1945. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Franjo Galinec : 1887.-1945. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223610
Kulturno-prosvjetni i znanstveni rad Adolfa Wisserta : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Kulturno-prosvjetni i znanstveni rad Adolfa Wisserta : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223611
Privatna uršulinska ženska realna gimnazija s pravom javnosti u Varaždinu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Privatna uršulinska ženska realna gimnazija s pravom javnosti u Varaždinu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223612
Zaklade, potpore i donacije Gimnaziji varaždinskoj : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Zaklade, potpore i donacije Gimnaziji varaždinskoj : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223613
Prisutnost filozofije u Varaždinu od osnutka gimnazije do danas : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Prisutnost filozofije u Varaždinu od osnutka gimnazije do danas : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223614
Značaj gimnazije [u Varaždinu] u 360. godina njezina postojanja : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Značaj gimnazije [u Varaždinu] u 360. godina njezina postojanja : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223615
Djelovanje franjevaca u varaždinskoj gimnaziji 1835. - 1852. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Djelovanje franjevaca u varaždinskoj gimnaziji 1835. - 1852. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223616
Povijest varaždinske gimnazije u doba pavlina u rukopisu Kamila Dočkala : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Povijest varaždinske gimnazije u doba pavlina u rukopisu Kamila Dočkala : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223617
Isusovci i gimnazija u Varaždinu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Isusovci i gimnazija u Varaždinu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223618
Moji studentski dani s profesorom Andre Mohorovičićem : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Moji studentski dani s profesorom Andre Mohorovičićem : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223619
Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983.-1998. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983.-1998. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223620