Ivan Kukuljević Sakcinski kao epigrafičar : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Ivan Kukuljević Sakcinski kao epigrafičar : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223441
Kukuljevićev odnos prema usmenom narodnom stvaralaštvu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Kukuljevićev odnos prema usmenom narodnom stvaralaštvu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223442
Barokna baština Varaždinskih Toplica s osvrtom na zaštitu i revitalizaciju : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Barokna baština Varaždinskih Toplica s osvrtom na zaštitu i revitalizaciju : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223443
Kratak osvrt na djelovanje Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Varaždinskim Toplicama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Kratak osvrt na djelovanje Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Varaždinskim Toplicama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223444
Varaždinske Toplice u prostoru povijesnih zbivanja : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Varaždinske Toplice u prostoru povijesnih zbivanja : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223445
Rezultati arheoloških istraživanja antičkog lokaliteta u Varaždinskim Toplicama. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Rezultati arheoloških istraživanja antičkog lokaliteta u Varaždinskim Toplicama. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223446
Pomen jezuitskega glazbenog dela v preboju baročne miselnosti na Slovenskem : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Pomen jezuitskega glazbenog dela v preboju baročne miselnosti na Slovenskem : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223447
Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223448
Local connectedness of inverse limit : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Local connectedness of inverse limit : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223449
Zajednička zemljišta u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu 19. u 20. stoljeće s posebnim osvrtom na Varaždinsku županiju : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Zajednička zemljišta u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu 19. u 20. stoljeće s posebnim osvrtom na Varaždinsku županiju : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223450
Proizvodnja sočivica u Županiji Varaždin na smjeni 19. u 20. stoljeće : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Proizvodnja sočivica u Županiji Varaždin na smjeni 19. u 20. stoljeće : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223451
Hrvatski sabori u Varaždinu (1526-1848) : kronološki pregled : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Hrvatski sabori u Varaždinu (1526-1848) : kronološki pregled : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223452
Varaždinske gradske zaklade krajem 19. i početkom  20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Varaždinske gradske zaklade krajem 19. i početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223453
Ivan Kukuljević i narodna zahtjevanja 1848. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Ivan Kukuljević i narodna zahtjevanja 1848. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223454
Ivan Kukuljević Sakcinski : život i djelo : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Ivan Kukuljević Sakcinski : život i djelo : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223455
Nedelišćansko-Markiševska crkvena pjesmarica iz 1632. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Nedelišćansko-Markiševska crkvena pjesmarica iz 1632. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223456
Sakralno barokno graditeljstvo u općini Koprivnica, s posebnim osvrtom na župne crkve u Kuzmincu i Koprivničkom Ivancu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Sakralno barokno graditeljstvo u općini Koprivnica, s posebnim osvrtom na župne crkve u Kuzmincu i Koprivničkom Ivancu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223457
Zidna slika u zapadnom krilu varaždinske tvrđave : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Zidna slika u zapadnom krilu varaždinske tvrđave : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223458
Oltar sv. Lovre u kapeli varaždinskog starog grada : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Oltar sv. Lovre u kapeli varaždinskog starog grada : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223459
Umjetnost štukatura u Varaždinu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Umjetnost štukatura u Varaždinu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223460
Barokno kiparstvo kod varaždinskih franjevaca : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Barokno kiparstvo kod varaždinskih franjevaca : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223461
Udio franjevaca u sazrijevanju varaždinskog baroka : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Udio franjevaca u sazrijevanju varaždinskog baroka : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223462
Barok u Varaždinu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Barok u Varaždinu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223463
Povijesno značenje
Povijesno značenje "Varaždinskog skladateljskog kruga" : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223464
Problem glasbenega baroka na slovenskem : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Problem glasbenega baroka na slovenskem : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223465
Sljedovi baroka u misi st. Floriana Leopolda Ferdinanda Schwerdta : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Sljedovi baroka u misi st. Floriana Leopolda Ferdinanda Schwerdta : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223466
Nepoznati rukopisni procesional u kontekstu procesionalnih obrednih priručnika zagrebačke stolnice s kraja 17. i prve polovice 18. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Nepoznati rukopisni procesional u kontekstu procesionalnih obrednih priručnika zagrebačke stolnice s kraja 17. i prve polovice 18. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223467
Psalmske skladbe Janeza Krstnika Dolarja : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Psalmske skladbe Janeza Krstnika Dolarja : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223468
Slovenski skladatelj Jakob Zupan : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Slovenski skladatelj Jakob Zupan : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223469
Barokni elementi u Mekinićevim pjesmaricama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Barokni elementi u Mekinićevim pjesmaricama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223470