Izvori za glazbeni barok u Varaždinu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Izvori za glazbeni barok u Varaždinu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223381
Umjetnost i kultura baroka - povijesni okviri pojave baroka : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Umjetnost i kultura baroka - povijesni okviri pojave baroka : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223382
Josip Juraj Strossmayer danas : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Josip Juraj Strossmayer danas : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223383
Akademik Miroslav Šicel - počasni član Varaždinskoga književnog društva : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Akademik Miroslav Šicel - počasni član Varaždinskoga književnog društva : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223384
Terminološke odrednice umjetničke kajkavštine u književno-znanstvenom radu Miroslava Šicela : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Terminološke odrednice umjetničke kajkavštine u književno-znanstvenom radu Miroslava Šicela : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223385
Šicel o Ivani Brlić - Mažuranić : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Šicel o Ivani Brlić - Mažuranić : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223386
Šicelovo troknjižje : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Šicelovo troknjižje : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223387
Šicelov koncept romantizma : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Šicelov koncept romantizma : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223388
Varaždinska uporišta Miroslava Šicela : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Varaždinska uporišta Miroslava Šicela : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223389
Monografije Miroslava Šicela : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Monografije Miroslava Šicela : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223390
Hrvatski književni povjesničari u kritičkom obzorju Miroslava Šicela : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Hrvatski književni povjesničari u kritičkom obzorju Miroslava Šicela : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223391
Drama i kazalište u Šicelovoj Povijesti hrvatske književnosti  I - III : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Drama i kazalište u Šicelovoj Povijesti hrvatske književnosti I - III : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223392
Miroslav Šicel inter pares - osobne opaske : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Miroslav Šicel inter pares - osobne opaske : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223393
Prilog bibliografiji objavljenih radova [Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu] : 1986.-2003. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Prilog bibliografiji objavljenih radova [Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu] : 1986.-2003. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223394
Barokni oltarni retabl Sv. Antuna Padovanskog, Vukmanić, 17. st. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Barokni oltarni retabl Sv. Antuna Padovanskog, Vukmanić, 17. st. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223395
Gospodarski elementi razvitka grada Koprivnice od sredine XVIII. stoljeća do 1872. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Gospodarski elementi razvitka grada Koprivnice od sredine XVIII. stoljeća do 1872. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223396
Kristijanović i Kopitar : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Kristijanović i Kopitar : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223397
Vladimir - dramski fragment Ignaca Kristijanovića : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Vladimir - dramski fragment Ignaca Kristijanovića : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223398
Značenje Kristijanovićevih duhovno-propovjedničkih djela : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Značenje Kristijanovićevih duhovno-propovjedničkih djela : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223399
Primjenljivost Valjavčevih zapisa u današnjoj školi : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Primjenljivost Valjavčevih zapisa u današnjoj školi : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223400
Matija Valjavec - prvi prinosnik kajkavskih riječi za Akademijin rječnik : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Matija Valjavec - prvi prinosnik kajkavskih riječi za Akademijin rječnik : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223401
Matija Valjavec i njegovo književno djelo : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Matija Valjavec i njegovo književno djelo : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223402
Matija Valjavec kao priređivač knjiga u Akademijinoj seriji
Matija Valjavec kao priređivač knjiga u Akademijinoj seriji "Stari pisci hrvatski" : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223403
Matija Valjavec - priređivač crkvenih prikazanja starohrvatskih XVI. i XVII. vijeka. (Stari pisci hrvatski, knjiga XX., JAZU Zagreb, 1893) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Matija Valjavec - priređivač crkvenih prikazanja starohrvatskih XVI. i XVII. vijeka. (Stari pisci hrvatski, knjiga XX., JAZU Zagreb, 1893) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223404
Najistaknutiji ekstenzini djelatnici : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Najistaknutiji ekstenzini djelatnici : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223405
Požeška ekstenza 1920.-1990. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Požeška ekstenza 1920.-1990. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223406
Srednjoškolska ekstenza u Karlovcu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Srednjoškolska ekstenza u Karlovcu : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223407
Historijat varaždinske gimnazijske ekstenze : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Historijat varaždinske gimnazijske ekstenze : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223408
Varaždinska gimnazija u razdoblju djelovanja varaždinske gimnazijske ekstenze : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Varaždinska gimnazija u razdoblju djelovanja varaždinske gimnazijske ekstenze : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223409
Povijesne prilike u Varaždinu u vrijeme osnivanja i djelovanja ekstenze : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Povijesne prilike u Varaždinu u vrijeme osnivanja i djelovanja ekstenze : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
223410