Ausstellung Jugoslawische Volkskunst Grafik lebender jugoslawischer Kunstler
Ausstellung Jugoslawische Volkskunst Grafik lebender jugoslawischer Kunstler
152
Zbornik radova o Svetozaru Borojeviću : Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856.-1920.), zbornik radova, ur. Marino Manin, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Zbornik radova o Svetozaru Borojeviću : Feldmaršal Svetozar barun Borojević od Bojne (1856.-1920.), zbornik radova, ur. Marino Manin, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
153
Knj. 48-49(2019) : Knj. 48-49(2019) / editor in chief = glavni i odgovorni urednik Marko Pećina
Knj. 48-49(2019) : Knj. 48-49(2019) / editor in chief = glavni i odgovorni urednik Marko Pećina
156
Prilog za poviest glasbe južnoslovenske : kulturno-historijska studija : RAD
Prilog za poviest glasbe južnoslovenske : kulturno-historijska studija : RAD
170