Neki ekonomski činioci povijesti Osijeka XVI. i XVII. stoljeća
Neki ekonomski činioci povijesti Osijeka XVI. i XVII. stoljeća
33
Ponovna uspostava i uređenje vlastelinstva bosansko-đakovačke biskupije
Ponovna uspostava i uređenje vlastelinstva bosansko-đakovačke biskupije
36
Vojna krajina u današnjoj istočnoj Slavoniji u 18. stoljeću
Vojna krajina u današnjoj istočnoj Slavoniji u 18. stoljeću
39
Rat za oslobođenje Slavonije ispod osmanske vladavine od 1684. od 1691. godine
Rat za oslobođenje Slavonije ispod osmanske vladavine od 1684. od 1691. godine
41
O Požegi u XVI. stoljeću : na osnovi osmanskih katastarskih popisa
O Požegi u XVI. stoljeću : na osnovi osmanskih katastarskih popisa
43
Vinkovački kraj pred tursku okupaciju
Vinkovački kraj pred tursku okupaciju
45
Slavonija pod turskom vlašću
Slavonija pod turskom vlašću
47
Turske provale i osvajanja u Slavoniji od kraja 14. do sredine 16. stoljeća
Turske provale i osvajanja u Slavoniji od kraja 14. do sredine 16. stoljeća
54
Obilježavanje 50. obljetnice dolaska Josipa Broza Tita na čelo KP Jugoslavije i 50. obljetnica osnivanja KP Hrvatske
Obilježavanje 50. obljetnice dolaska Josipa Broza Tita na čelo KP Jugoslavije i 50. obljetnica osnivanja KP Hrvatske
57