(Bez naslova)
(Bez naslova)
6
[Flore Rimljanke koj' srećni kraj]
[Flore Rimljanke koj' srećni kraj]
8
[Izvedba opere Manon J. Masseneta, fragment autografa]
[Izvedba opere Manon J. Masseneta, fragment autografa]
9
[Milan Ogrizović i Andrija Milčinović]
[Milan Ogrizović i Andrija Milčinović]
10
[Naslovnica knjige Dragi naši savremenici. Polemike, epigrami i satire]
[Naslovnica knjige Dragi naši savremenici. Polemike, epigrami i satire]
11
[Poslanica svojima u Zagrebu]
[Poslanica svojima u Zagrebu]
12
[Servenin de Mucha]
[Servenin de Mucha]
13
[Ulomak članka]
[Ulomak članka]
14
"Ante Starčević" popa Hrvata Likote
15
"Limunacija" na selu
16
"Obzorov" korektor
18
"Sabrane pripoviesti" Kovačićeve
19
"Zavet" Sima Matavulja
20
A. G. M.
A. G. M.
21
A. G. M.
A. G. M.
22
A. G. M.
A. G. M.
23
A. G. M. : (Žalosni dojmovi).
A. G. M. : (Žalosni dojmovi).
24
A. G. M. : Popravljamo pogriješke
A. G. M. : Popravljamo pogriješke
25
A. G. Matoš
A. G. Matoš
26
A. G. Matoš
A. G. Matoš
27
A. G. Matoš
A. G. Matoš
28
A. G. Matoš
A. G. Matoš
29
A. G. Matoš
A. G. Matoš
30