Knj. 30., sv. 1 (1935) : Zbornik za narodni život i običaje
1
Sv. 9(1962) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
2
Knj. 29(1968) : Građa za povijest književnosti hrvatske
3
Za godine 1949-1950. Knj. 57 : Ljetopis
13
Za godinu 1956. Knj. 63 : Ljetopis
14
Knj. 48-49(2019) : Knj. 48-49(2019) / editor in chief = glavni i odgovorni urednik Marko Pećina
Knj. 48-49(2019) : Knj. 48-49(2019) / editor in chief = glavni i odgovorni urednik Marko Pećina
16
God. 2(1954), Br. 5-6 : Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
17
Sv. 3(1957) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
21
Stjepan Horvatić : 1899.-1975. : o 100. obljetnici rođenja : Spomenica preminulim akademicima
24
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
27