Sv. 37(1995) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
1
Sv. 25(1978) : Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
2
Sv. 33(1991) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
3
Drago Ivanišević : 1907-1981 : Spomenica preminulim akademicima
4