Probrano po: InC
Sibe Mardešić : 1927.-2016. : Spomenica preminulim akademicima
1
Sv. 19(1972) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
3
Razvoj industrije u Zadru od pojave prvih manufaktura do suvremene industrijske ekspanzije
Razvoj industrije u Zadru od pojave prvih manufaktura do suvremene industrijske ekspanzije
4
Istraživač povijesti s otoka dr. Ante Strgačić : nekrolog
Istraživač povijesti s otoka dr. Ante Strgačić : nekrolog
5
Drniš šesnaestog i sedamnaestog stoljeća
Drniš šesnaestog i sedamnaestog stoljeća
6
Biogradsko-vransko primorje u doba mletačko-turskih ratova : s osvrtom na povijest naseljenja
Biogradsko-vransko primorje u doba mletačko-turskih ratova : s osvrtom na povijest naseljenja
7
Fotografska ostavština Dragutina Parčića
Fotografska ostavština Dragutina Parčića
9
Korčula pod Francuzima : (1806-1813)
Korčula pod Francuzima : (1806-1813)
10
Rad Narodnooslobodilačkih odbora u srednjodalmatinskim okruzima 1941-1945. godine
Rad Narodnooslobodilačkih odbora u srednjodalmatinskim okruzima 1941-1945. godine
12
Zemljoposjed porodice Lovrić iz Sinja u XVIII stoljeću
Zemljoposjed porodice Lovrić iz Sinja u XVIII stoljeću
13
Briga za hrvatsku terminologiju u Dalmatinskoj Hrvatskoj XIX stoljeća
Briga za hrvatsku terminologiju u Dalmatinskoj Hrvatskoj XIX stoljeća
15
Podmorska arheološka istraživanja kod Nina
Podmorska arheološka istraživanja kod Nina
16
Glagoljska madrikula svetog Mihovila u Vrsima (kod Nina)
Glagoljska madrikula svetog Mihovila u Vrsima (kod Nina)
17
Plemići, građani i pučani u Zadru : (XV-XVII st.)
Plemići, građani i pučani u Zadru : (XV-XVII st.)
18
Etnički odnosi u srednjevjekovnom Zadru prema analizi osobnih imena
Etnički odnosi u srednjevjekovnom Zadru prema analizi osobnih imena
19
Zadranin Ivan Kreljanović Albinoni - istaknuti hrvatski intelektualac iz početka XIX st.
Zadranin Ivan Kreljanović Albinoni - istaknuti hrvatski intelektualac iz početka XIX st.
23
Ban Pavao Bribirski
Ban Pavao Bribirski "Croatorum dominis"
24