Probrano po: InC
Sibe Mardešić : 1927.-2016. : Spomenica preminulim akademicima
1
Sv. 19(1972) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
3
Razvoj industrije u Zadru od pojave prvih manufaktura do suvremene industrijske ekspanzije
Razvoj industrije u Zadru od pojave prvih manufaktura do suvremene industrijske ekspanzije
4
Istraživač povijesti s otoka dr. Ante Strgačić : nekrolog
Istraživač povijesti s otoka dr. Ante Strgačić : nekrolog
5
Drniš šesnaestog i sedamnaestog stoljeća
Drniš šesnaestog i sedamnaestog stoljeća
6
Biogradsko-vransko primorje u doba mletačko-turskih ratova : s osvrtom na povijest naseljenja
Biogradsko-vransko primorje u doba mletačko-turskih ratova : s osvrtom na povijest naseljenja
7
Fotografska ostavština Dragutina Parčića
Fotografska ostavština Dragutina Parčića
9
Korčula pod Francuzima : (1806-1813)
Korčula pod Francuzima : (1806-1813)
10
Rad Narodnooslobodilačkih odbora u srednjodalmatinskim okruzima 1941-1945. godine
Rad Narodnooslobodilačkih odbora u srednjodalmatinskim okruzima 1941-1945. godine
12
Zemljoposjed porodice Lovrić iz Sinja u XVIII stoljeću
Zemljoposjed porodice Lovrić iz Sinja u XVIII stoljeću
13
Briga za hrvatsku terminologiju u Dalmatinskoj Hrvatskoj XIX stoljeća
Briga za hrvatsku terminologiju u Dalmatinskoj Hrvatskoj XIX stoljeća
15
Podmorska arheološka istraživanja kod Nina
Podmorska arheološka istraživanja kod Nina
16
Glagoljska madrikula svetog Mihovila u Vrsima (kod Nina)
Glagoljska madrikula svetog Mihovila u Vrsima (kod Nina)
17
Plemići, građani i pučani u Zadru : (XV-XVII st.)
Plemići, građani i pučani u Zadru : (XV-XVII st.)
18
Etnički odnosi u srednjevjekovnom Zadru prema analizi osobnih imena
Etnički odnosi u srednjevjekovnom Zadru prema analizi osobnih imena
19
Zadranin Ivan Kreljanović Albinoni - istaknuti hrvatski intelektualac iz početka XIX st.
Zadranin Ivan Kreljanović Albinoni - istaknuti hrvatski intelektualac iz početka XIX st.
23
Ban Pavao Bribirski
Ban Pavao Bribirski "Croatorum dominis"
24
Hrvatski ban Josip Šokčević : zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zagreb, Vinkovci, 16. i 17. prosinca 1996.; [urednici Dušan Klepac, Katica Čorkalo]
28
Sv. 18(1971) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
29
Zaslužna kulturna i znanstvena djelatnost akademika dr. Božidara Petranovića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
Zaslužna kulturna i znanstvena djelatnost akademika dr. Božidara Petranovića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
31
O životu i radu dr. Luke Jelića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
O životu i radu dr. Luke Jelića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
32
Značenje Krešimorve darovnice u svjetlu tradicija i suvremenih potreba : (izlaganje na svečanoj akadmeiji u Ninu 9. rujna 1969. g.)
Značenje Krešimorve darovnice u svjetlu tradicija i suvremenih potreba : (izlaganje na svečanoj akadmeiji u Ninu 9. rujna 1969. g.)
33
Govor na narodnom zboru u Ninu 10. rujna 1969. godine
Govor na narodnom zboru u Ninu 10. rujna 1969. godine
34
Od euforije do zaborava : nepoznate drame Josipa Kosora / Marica Liović
Od euforije do zaborava : nepoznate drame Josipa Kosora / Marica Liović
35
Proslava 900-godišnjice Krešimirove darovnice o našem moru : (1069-1969)
Proslava 900-godišnjice Krešimirove darovnice o našem moru : (1069-1969)
36
Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina: Nikola Modruški i Petrova lađica : (Studija, kritičko izdanje i prijevod)
Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina: Nikola Modruški i Petrova lađica : (Studija, kritičko izdanje i prijevod)
37
Bolesti dojke : zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 29. 09. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
38
Pašmanski kanal - njegova uloga i značenje za Vranu
Pašmanski kanal - njegova uloga i značenje za Vranu
39
Melioracija Vranskog jezera : vodoprivredna problematika Vranskog područja
Melioracija Vranskog jezera : vodoprivredna problematika Vranskog područja
40
Razvoj i dostignuća poljoprivrednog dobra Vrana : (kratak prikaz)
Razvoj i dostignuća poljoprivrednog dobra Vrana : (kratak prikaz)
41
Biogradski partizanski vod
Biogradski partizanski vod
42
Prve pojave turističke aktivnosti u Vrani
Prve pojave turističke aktivnosti u Vrani
43
Vranski feud i obitelj Borelli
Vranski feud i obitelj Borelli
44
Han Jusufa Maškovića
Han Jusufa Maškovića
45
Vrana i njezini gospodari u doba turske vladavine
Vrana i njezini gospodari u doba turske vladavine
46
Vranski zakonik : novi spomenik hrvatskog običajnog prava
Vranski zakonik : novi spomenik hrvatskog običajnog prava
47
Vranski priori Ivan od Paližne i Petar Berislavić
Vranski priori Ivan od Paližne i Petar Berislavić
48
Prior vranski i njegove funkcije u našoj pravnoj povijesti
Prior vranski i njegove funkcije u našoj pravnoj povijesti
49
Vrana i templari
Vrana i templari
50
Benediktinski samostan u Vrani
Benediktinski samostan u Vrani
51
Starohrvatsko naseljenje Ravnih Kotara
Starohrvatsko naseljenje Ravnih Kotara
52
Vranska regija u rimsko doba : u spomen Luki Jeliću (1863-1922)
Vranska regija u rimsko doba : u spomen Luki Jeliću (1863-1922)
53
Problemi pravopovijesti na području Vrane i Biograda
Problemi pravopovijesti na području Vrane i Biograda
54
Monumenta Congregationis Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum : seculum primum ab anno MCCXXV ad annum MCCCXXIV : editio princeps : Monumenta historica Ragusina
Monumenta Congregationis Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum : seculum primum ab anno MCCXXV ad annum MCCCXXIV : editio princeps : Monumenta historica Ragusina
55
Otkrivanje gradskih tajni : Varaždin u 17. stoljeću / Višnja Burek
Otkrivanje gradskih tajni : Varaždin u 17. stoljeću / Višnja Burek
56
I. svezak : Tomus I = 1527.-1600. / [urednici Damir Hrelja, Vladimir Huzjan, Karmen Levanić]
I. svezak : Tomus I = 1527.-1600. / [urednici Damir Hrelja, Vladimir Huzjan, Karmen Levanić]
57
Sv. 16-17(1969) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
58
Peloidna nalazišta u ninskoj laguni : rezultati ispitivanja i medicinsko značenje
Peloidna nalazišta u ninskoj laguni : rezultati ispitivanja i medicinsko značenje
59
Elementi urbanističkog plana razvoja Nina
Elementi urbanističkog plana razvoja Nina
60
Privredno stanje i mogućnosti privrednog razvoja Nina i ninskog područja
Privredno stanje i mogućnosti privrednog razvoja Nina i ninskog područja
61
Drevna čaša iz Bitelića
Drevna čaša iz Bitelića
62
Leksikologijske i etimologijske bilješke uz
Leksikologijske i etimologijske bilješke uz "Planine"
63
Petar Zoranić između Nina i Zadra
Petar Zoranić između Nina i Zadra
64
Nin i Šibenik do početka XV stoljeća
Nin i Šibenik do početka XV stoljeća
65
Ninjani u zadarskim crkvenim maticama XVI i XVII stoljeća
Ninjani u zadarskim crkvenim maticama XVI i XVII stoljeća
66
Ninske crkve u dokumentima iz godine 1579. i 1603.
Ninske crkve u dokumentima iz godine 1579. i 1603.
67
Nin pod udarom tursko-mletačkih ratova
Nin pod udarom tursko-mletačkih ratova
68
Zbornik ninskih isprava od XIII do XVII stoljeća
Zbornik ninskih isprava od XIII do XVII stoljeća
69
Je li Biblija opasna knjiga?
Je li Biblija opasna knjiga?
70
Odredbe prava mora i ribolova u Statutu Lige kotara ninskog
Odredbe prava mora i ribolova u Statutu Lige kotara ninskog
71
Prilog etniogenezi nekih starohrvatskih rodova
Prilog etniogenezi nekih starohrvatskih rodova
72
Podmorska arheološka istraživanja starohrvatskih brodova na ulazu u ninsku luku
Podmorska arheološka istraživanja starohrvatskih brodova na ulazu u ninsku luku
73
Mare nostrum dalmaticum
Mare nostrum dalmaticum
74
Nin u IX stoljeću
Nin u IX stoljeću
75
Ime župana u nadvratniku crkve sv. Križa u Ninu
Ime župana u nadvratniku crkve sv. Križa u Ninu
76
Osvrt na ninske građevine i umjtničke spomenike srednjega i novoga vijeka
Osvrt na ninske građevine i umjtničke spomenike srednjega i novoga vijeka
78
Aquaeductus Aenonae
Aquaeductus Aenonae
79
Nin u narodnooslobodilačkoj borbi
Nin u narodnooslobodilačkoj borbi
80
Nin od pada Mletačke Republike 1797. do 1941. god.
Nin od pada Mletačke Republike 1797. do 1941. god.
81
Političko-upravni položaj Nina u doba Mletačke Republike
Političko-upravni položaj Nina u doba Mletačke Republike
82
Nin u doba hrvatskih narodnih vladara i njegova statutarna autonomija
Nin u doba hrvatskih narodnih vladara i njegova statutarna autonomija
84
Antički Nin (Aenona)
Antički Nin (Aenona)
85
Nin u prapovijesno doba
Nin u prapovijesno doba
86
Devetstota godišnjica Krešimirove povelje
Devetstota godišnjica Krešimirove povelje
87
Sv. 15(1968) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
88
Dva procesa u Hvarskoj komuni
Dva procesa u Hvarskoj komuni
89
Novija istraživanja prapovijesnog Zadra
Novija istraživanja prapovijesnog Zadra
90
Koraljari na našim obalama Jadrana
Koraljari na našim obalama Jadrana
91
Analiza porijekla i kretanja ponude radne snage u brodarstvu u zadarskom pomorskom okružju za razdoblje 1947-1966. godine
Analiza porijekla i kretanja ponude radne snage u brodarstvu u zadarskom pomorskom okružju za razdoblje 1947-1966. godine
92
Kada i kako je došlo do formiranja službe generalnog providura Dalmacije i Albanije
Kada i kako je došlo do formiranja službe generalnog providura Dalmacije i Albanije
93
Prinosi za poznavanje života i rada zadarskog renesansnog liječnika, kozmografa i astrologa Federika Grisogona
Prinosi za poznavanje života i rada zadarskog renesansnog liječnika, kozmografa i astrologa Federika Grisogona
94
Osnivanje, razvoj i borba Zadarskog partizanskog odreda
Osnivanje, razvoj i borba Zadarskog partizanskog odreda
95
Sv. 13-14(1967) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
96
Udio zadarskog Instituta u jubilarnoj godini Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : (1866-1966)
Udio zadarskog Instituta u jubilarnoj godini Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : (1866-1966)
97
Graditelj orgulja Petar Nakić i šibenik
Graditelj orgulja Petar Nakić i šibenik
98
Umjetnost Ivana Lukačića Šibenčanina
Umjetnost Ivana Lukačića Šibenčanina
99
Uz Ponzonijeve slike u šibenskoj crkvi sv. Frane
Uz Ponzonijeve slike u šibenskoj crkvi sv. Frane
100