Probrano po: InC
7. istarski povijesni biennale. Religio, fides, superstitiones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino; Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli;
Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2017. : [prikaz]
7. istarski povijesni biennale. Religio, fides, superstitiones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino; Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli; Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2017. : [prikaz]
1
24. 11. 1860.  Protjerivanje njemačkih glumaca iz zagrebačkoga kazališta u svjetlu strane novinske kritike
24. 11. 1860. Protjerivanje njemačkih glumaca iz zagrebačkoga kazališta u svjetlu strane novinske kritike
3
64 (2014) : Art Bulletin
5
65 (2015) : Art Bulletin
6
66 (2016) : Art Bulletin
7
100 godina ivanečkog planinarstva
100 godina ivanečkog planinarstva
8
100-ta obljetnica rođenja akademkinje Vande Kochansky-Devidé : Zagreb, 9.-11. travnja 2015. : knjiga sažetaka
100-ta obljetnica rođenja akademkinje Vande Kochansky-Devidé : Zagreb, 9.-11. travnja 2015. : knjiga sažetaka
9
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
11
A chaplain from Dubrovnik in Ottoman Buda: Vincenzo di Augustino and his report to the Roman Inquisition about the situation of the Balkan Catholicism : Dubrovnik Annals
A chaplain from Dubrovnik in Ottoman Buda: Vincenzo di Augustino and his report to the Roman Inquisition about the situation of the Balkan Catholicism : Dubrovnik Annals
16
A city facing the plague: Dubrovnik, 1691
A city facing the plague: Dubrovnik, 1691
17
A Curious Inscription on a Lead Tag from Siscia
A Curious Inscription on a Lead Tag from Siscia
18
Additional Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) Concerning the Electronic Consignment Note
Additional Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) Concerning the Electronic Consignment Note
20
Adjuvantna endokrina terapija kod predmenopauzalnih žena
Adjuvantna endokrina terapija kod predmenopauzalnih žena
21
Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od
Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od "znanstvene fantastike" do rutinske kliničke prakse
22
Adjuvantna kemoterapija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
Adjuvantna kemoterapija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
23
Adolf Eugen Jurinac kao prirodoznanstvenik
Adolf Eugen Jurinac kao prirodoznanstvenik
24
Adolf Jurinac i njegovo djelo : 1854.-2004. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 26. studenoga 2004. u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
25
Adolf Jurinac, prosvjetno-pedagoški i društveni djelatnik
Adolf Jurinac, prosvjetno-pedagoški i društveni djelatnik
26
Ad turres u svjetlu oblikovanja crikveničkoga kulturnog identiteta
Ad turres u svjetlu oblikovanja crikveničkoga kulturnog identiteta
27
Adžićeve latinske prigodnice
Adžićeve latinske prigodnice
29