Probrano po: InC
Bibliografija knjiga i rasprava objavljenih u izdanjima Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
Bibliografija knjiga i rasprava objavljenih u izdanjima Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
151
Djelatnost Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru u prvi 10 godina rada
Djelatnost Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru u prvi 10 godina rada
152
Starinska pučka pjesma
Starinska pučka pjesma "Blagoslov puka" i njezini napjevi u zadarskoj okolici
153
Iz korespondencije zadarskih profesora 18. stoljeća, napose Nikole Muljačića : (prilog proučavanju razvoja narodne svijesti u Zadru)
Iz korespondencije zadarskih profesora 18. stoljeća, napose Nikole Muljačića : (prilog proučavanju razvoja narodne svijesti u Zadru)
154
Vuk Karadžić i dalmatinsko vladičanstvo u Zadru
Vuk Karadžić i dalmatinsko vladičanstvo u Zadru
155
Ikonografija Zadra do pada Mletačke Republike
Ikonografija Zadra do pada Mletačke Republike
156
Turistički razvoj Zadra i uloga turizma u privredi ovoga grada
Turistički razvoj Zadra i uloga turizma u privredi ovoga grada
157
Zadar kao središte raspravljanja o književnom jeziku u prvoj polovini XIX stoljeća u Dalmaciji
Zadar kao središte raspravljanja o književnom jeziku u prvoj polovini XIX stoljeća u Dalmaciji
158
Umjetnički lik Andrije Medulića Zadranina : (skica za umjetnikov profil povodom četiristogodišnjice slikareve smrti)
Umjetnički lik Andrije Medulića Zadranina : (skica za umjetnikov profil povodom četiristogodišnjice slikareve smrti)
159
Dosad nepoznate hrvatske lirske pjesme Šime Budinića Zadranina i njegova latinska satira
Dosad nepoznate hrvatske lirske pjesme Šime Budinića Zadranina i njegova latinska satira
160
Najstarije zadarske note : prilog proučavanju najstarijeg razdoblja glazbene umjetnosti kod Hrvata
Najstarije zadarske note : prilog proučavanju najstarijeg razdoblja glazbene umjetnosti kod Hrvata
161
Profani tekstil u raki sv. Šimuna u Zadru
Profani tekstil u raki sv. Šimuna u Zadru
162
Zadar i turska pozadina od XV do potkraj XIX stoljeća
Zadar i turska pozadina od XV do potkraj XIX stoljeća
163
Zadar glavni grad mletačke Dalmacije i Albanije
Zadar glavni grad mletačke Dalmacije i Albanije
164
Lik Zadra u srednjem vijeku
Lik Zadra u srednjem vijeku
165
Doprinos Zadra hrvatskoj kulturi : (X-XIX st.)
Doprinos Zadra hrvatskoj kulturi : (X-XIX st.)
166
Državnopravna analiza oslobođenja Zadra
Državnopravna analiza oslobođenja Zadra
167
Presjek kroz povijest grada Zadra
Presjek kroz povijest grada Zadra
168
Sv. 10(1963) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
169
Prilozi literaturi za povijest poljoprivrede Dalmacije
Prilozi literaturi za povijest poljoprivrede Dalmacije
170
Napoleon i Hrvati na mostu kod Arcolea god. 1796.
Napoleon i Hrvati na mostu kod Arcolea god. 1796.
171
Neobjavljena dalmatinska bibliografija Vida Morpurga za 1861. godinu
Neobjavljena dalmatinska bibliografija Vida Morpurga za 1861. godinu
172
Kapetan Bartul Supičić Silbljanin
Kapetan Bartul Supičić Silbljanin
173
Pisma Mihovila Pavlinovića F. Račkom i J. J. Strossmayeru šezdesetih godina XIX. stoljeća
Pisma Mihovila Pavlinovića F. Račkom i J. J. Strossmayeru šezdesetih godina XIX. stoljeća
174
Zemljišni posjedi zadarske komune u 12. st.
Zemljišni posjedi zadarske komune u 12. st.
175
Držićeva
Držićeva "Mande" prema talijanskoj književnosti
176
Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskom području (glagoljica) : (glagoljaši od IX stoljeća do danas)
Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskom području (glagoljica) : (glagoljaši od IX stoljeća do danas)
177
Tabella enciclopedica del regno di Dalmazia
Tabella enciclopedica del regno di Dalmazia
178
Zadarsko nahodište
Zadarsko nahodište
179
Rimska vrata s koso užlijebljenim pragom
Rimska vrata s koso užlijebljenim pragom
180