Probrano po: InC
Političko-upravni položaj Nina u doba Mletačke Republike
Političko-upravni položaj Nina u doba Mletačke Republike
121
Nin u doba hrvatskih narodnih vladara i njegova statutarna autonomija
Nin u doba hrvatskih narodnih vladara i njegova statutarna autonomija
123
Antički Nin (Aenona)
Antički Nin (Aenona)
124
Nin u prapovijesno doba
Nin u prapovijesno doba
125
Devetstota godišnjica Krešimirove povelje
Devetstota godišnjica Krešimirove povelje
126
Sv. 15(1968) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
127
Dva procesa u Hvarskoj komuni
Dva procesa u Hvarskoj komuni
128
Novija istraživanja prapovijesnog Zadra
Novija istraživanja prapovijesnog Zadra
129
Koraljari na našim obalama Jadrana
Koraljari na našim obalama Jadrana
130
Analiza porijekla i kretanja ponude radne snage u brodarstvu u zadarskom pomorskom okružju za razdoblje 1947-1966. godine
Analiza porijekla i kretanja ponude radne snage u brodarstvu u zadarskom pomorskom okružju za razdoblje 1947-1966. godine
131
Kada i kako je došlo do formiranja službe generalnog providura Dalmacije i Albanije
Kada i kako je došlo do formiranja službe generalnog providura Dalmacije i Albanije
132
Prinosi za poznavanje života i rada zadarskog renesansnog liječnika, kozmografa i astrologa Federika Grisogona
Prinosi za poznavanje života i rada zadarskog renesansnog liječnika, kozmografa i astrologa Federika Grisogona
133
Osnivanje, razvoj i borba Zadarskog partizanskog odreda
Osnivanje, razvoj i borba Zadarskog partizanskog odreda
134
Sv. 13-14(1967) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
135
Udio zadarskog Instituta u jubilarnoj godini Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : (1866-1966)
Udio zadarskog Instituta u jubilarnoj godini Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : (1866-1966)
136
Graditelj orgulja Petar Nakić i šibenik
Graditelj orgulja Petar Nakić i šibenik
137
Umjetnost Ivana Lukačića Šibenčanina
Umjetnost Ivana Lukačića Šibenčanina
138
Uz Ponzonijeve slike u šibenskoj crkvi sv. Frane
Uz Ponzonijeve slike u šibenskoj crkvi sv. Frane
139
Rukopisi na talijanskom jeziku u knjižnici franjevaca konventualaca u Šibeniku
Rukopisi na talijanskom jeziku u knjižnici franjevaca konventualaca u Šibeniku
140
Rukopis
Rukopis "Proteus oratorius sive ars rhetorica" nepoznata autora iz godine 1707.
141
O knjižnici samostana franjevaca konventualaca sv. Frane u Šibeniku s posebnim osvrtom na njezinu zbirku inkunabula
O knjižnici samostana franjevaca konventualaca sv. Frane u Šibeniku s posebnim osvrtom na njezinu zbirku inkunabula
142
Samostan sv. Frane u Šibeniku
Samostan sv. Frane u Šibeniku
143
Vodeni znakovi u dokumentima i rukopisima samostana sv. Marije u Zadru
Vodeni znakovi u dokumentima i rukopisima samostana sv. Marije u Zadru
144
Samostan i crkva sv. Marije u Zadru prema dokumentima iz g. 1579. i 1603.
Samostan i crkva sv. Marije u Zadru prema dokumentima iz g. 1579. i 1603.
145
Dva nepoznata svetomarijska rukopisa u Budimpešti
Dva nepoznata svetomarijska rukopisa u Budimpešti
146
U potrazi za Jordanićevim poliptihom
U potrazi za Jordanićevim poliptihom
147
Zadarski zlatar Mate Dragonjić
Zadarski zlatar Mate Dragonjić
148
Umjetnička baština samostavna sv. Marije u Zadru
Umjetnička baština samostavna sv. Marije u Zadru
149
Knj. 23 (2019) : Knj. 23 (2019); glavna urednica Mira Menac-Mihalić
Knj. 23 (2019) : Knj. 23 (2019); glavna urednica Mira Menac-Mihalić
150