Probrano po: InC
Ban Pavao Bribirski
Ban Pavao Bribirski "Croatorum dominis"
61
Hrvatski ban Josip Šokčević : zbornik radova sa znanstvenog skupa, Zagreb, Vinkovci, 16. i 17. prosinca 1996.; [urednici Dušan Klepac, Katica Čorkalo]
65
Sv. 18(1971) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
66
Zaslužna kulturna i znanstvena djelatnost akademika dr. Božidara Petranovića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
Zaslužna kulturna i znanstvena djelatnost akademika dr. Božidara Petranovića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
68
O životu i radu dr. Luke Jelića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
O životu i radu dr. Luke Jelića : (govor pri otkriću spomenika u Zadru)
69
Značenje Krešimorve darovnice u svjetlu tradicija i suvremenih potreba : (izlaganje na svečanoj akadmeiji u Ninu 9. rujna 1969. g.)
Značenje Krešimorve darovnice u svjetlu tradicija i suvremenih potreba : (izlaganje na svečanoj akadmeiji u Ninu 9. rujna 1969. g.)
70
Govor na narodnom zboru u Ninu 10. rujna 1969. godine
Govor na narodnom zboru u Ninu 10. rujna 1969. godine
71
Od euforije do zaborava : nepoznate drame Josipa Kosora / Marica Liović
Od euforije do zaborava : nepoznate drame Josipa Kosora / Marica Liović
72
Proslava 900-godišnjice Krešimirove darovnice o našem moru : (1069-1969)
Proslava 900-godišnjice Krešimirove darovnice o našem moru : (1069-1969)
73
Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina: Nikola Modruški i Petrova lađica : (Studija, kritičko izdanje i prijevod)
Politika, patronat i intelektualna kultura na ugarskom dvoru u prvim godinama vladavine Matije Korvina: Nikola Modruški i Petrova lađica : (Studija, kritičko izdanje i prijevod)
74
Bolesti dojke : zbornik radova XXVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 29. 09. 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
75
Pašmanski kanal - njegova uloga i značenje za Vranu
Pašmanski kanal - njegova uloga i značenje za Vranu
76
Melioracija Vranskog jezera : vodoprivredna problematika Vranskog područja
Melioracija Vranskog jezera : vodoprivredna problematika Vranskog područja
77
Razvoj i dostignuća poljoprivrednog dobra Vrana : (kratak prikaz)
Razvoj i dostignuća poljoprivrednog dobra Vrana : (kratak prikaz)
78
Biogradski partizanski vod
Biogradski partizanski vod
79
Prve pojave turističke aktivnosti u Vrani
Prve pojave turističke aktivnosti u Vrani
80
Vranski feud i obitelj Borelli
Vranski feud i obitelj Borelli
81
Han Jusufa Maškovića
Han Jusufa Maškovića
82
Vrana i njezini gospodari u doba turske vladavine
Vrana i njezini gospodari u doba turske vladavine
83
Vranski zakonik : novi spomenik hrvatskog običajnog prava
Vranski zakonik : novi spomenik hrvatskog običajnog prava
84
Vranski priori Ivan od Paližne i Petar Berislavić
Vranski priori Ivan od Paližne i Petar Berislavić
85
Prior vranski i njegove funkcije u našoj pravnoj povijesti
Prior vranski i njegove funkcije u našoj pravnoj povijesti
86
Vrana i templari
Vrana i templari
87
Benediktinski samostan u Vrani
Benediktinski samostan u Vrani
88
Starohrvatsko naseljenje Ravnih Kotara
Starohrvatsko naseljenje Ravnih Kotara
89
Vranska regija u rimsko doba : u spomen Luki Jeliću (1863-1922)
Vranska regija u rimsko doba : u spomen Luki Jeliću (1863-1922)
90