Probrano po: InC
Domagoj Vidović: Zažapska onomastika. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014. : [prikaz]
Domagoj Vidović: Zažapska onomastika. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2014. : [prikaz]
3541
Toponimija kornatskog otočja. Vladimir Skračić (ur.). Zadar: Centar za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru, 2013. : [prikaz]
Toponimija kornatskog otočja. Vladimir Skračić (ur.). Zadar: Centar za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru, 2013. : [prikaz]
3542
VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti : Sveučilište u Zadru, 23.-25. listopada 2014. : [prikaz]
VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti : Sveučilište u Zadru, 23.-25. listopada 2014. : [prikaz]
3543
Tekuća onomastička bibliografija (2013.)
Tekuća onomastička bibliografija (2013.)
3544
In memoriam : Petar Šimunović : (Dračevica, 19. veljače 1933. - Split, 5. kolovoza 2014.)
In memoriam : Petar Šimunović : (Dračevica, 19. veljače 1933. - Split, 5. kolovoza 2014.)
3545
Knj. 23 (2014) : Folia onomastica Croatica
3546
Fonološki opis govora Podkilavca
Fonološki opis govora Podkilavca
3547
Fonološki opis govora Kraljevice
Fonološki opis govora Kraljevice
3548
Fonološki opis govora Ustrina
Fonološki opis govora Ustrina
3549
Fonološki opis govora Studene
Fonološki opis govora Studene
3550
Fonološki opis govora Senja
Fonološki opis govora Senja
3551
Fonološki opis govora Krasice
Fonološki opis govora Krasice
3552
Fonološki opis govora Dubašnice
Fonološki opis govora Dubašnice
3553
Fonološki opis govora Brseča
Fonološki opis govora Brseča
3554
Fonološki opis govora Raba
Fonološki opis govora Raba
3555
Fonološki opis govora Njivica
Fonološki opis govora Njivica
3556
Fonološki opis govora Luna
Fonološki opis govora Luna
3557
Fonološki opis govora Beloga
Fonološki opis govora Beloga
3558
Naglasna tipologija izrasla na prozodijskim počelima
Naglasna tipologija izrasla na prozodijskim počelima
3559
Iz fonologije mjesnoga govora Brežana kraj Karlovca
Iz fonologije mjesnoga govora Brežana kraj Karlovca
3560
Fonologija Rijeke Voćanske i voćanskoga kraja (na sjeveru Hrvatskoga zagorja)
Fonologija Rijeke Voćanske i voćanskoga kraja (na sjeveru Hrvatskoga zagorja)
3561
Inovacije i ujednačavanje u nekim množinskim oblicima imenica u crikveničkome govoru
Inovacije i ujednačavanje u nekim množinskim oblicima imenica u crikveničkome govoru
3562
Knj. 19(2015) : Hrvatski dijalektološki zbornik
3563
Bibliografija Hrvatskoga dijalektološkog zbornika (1956. - 2016.) : uz šezdesetu obljetnicu izlaženja
Bibliografija Hrvatskoga dijalektološkog zbornika (1956. - 2016.) : uz šezdesetu obljetnicu izlaženja
3564
Jezične mijene u grobničkom govoru
Jezične mijene u grobničkom govoru
3565
Gdje vuk podne zvoni, a lisica poštu nosi - zoonimski frazemi mjesnoga govora Komina
Gdje vuk podne zvoni, a lisica poštu nosi - zoonimski frazemi mjesnoga govora Komina
3566
O odnosu infinitiva i prezenta glagola u govoru Kostrene
O odnosu infinitiva i prezenta glagola u govoru Kostrene
3567
Aleksej Šahmatov i problem posavskoga akuta
Aleksej Šahmatov i problem posavskoga akuta
3568
O višerječnim svezama u Senjskom rječniku Milana Moguša
O višerječnim svezama u Senjskom rječniku Milana Moguša
3569
Rima u frazeologiji hrvatskih narječja
Rima u frazeologiji hrvatskih narječja
3570