Probrano po: InC
Deconstructing the myth of Byzantine crown: the head reliquary of Saint Blaise in Dubrovnik
Deconstructing the myth of Byzantine crown: the head reliquary of Saint Blaise in Dubrovnik
3691
Useful liaisons: Luka Sorkočević - Ruđer Bošković - Pietro Metastasio
Useful liaisons: Luka Sorkočević - Ruđer Bošković - Pietro Metastasio
3692
3693
Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku
Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku
3695
Paleografsko istraživanje ćirilične diplomatske minuskule na trima dokumentima o otkupu Sokol grada
Paleografsko istraživanje ćirilične diplomatske minuskule na trima dokumentima o otkupu Sokol grada
3696
Drvene skulpture s oltara 16. stoljeća na Lopudu
Drvene skulpture s oltara 16. stoljeća na Lopudu
3697
Poetika katastrofe - pjesnici o Velikoj trešnji 1667. godine u Dubrovniku i okolici
Poetika katastrofe - pjesnici o Velikoj trešnji 1667. godine u Dubrovniku i okolici
3698
Sve se razgrabi ko je bolje mogo: krađe iz ruševina nakon dubrovačkog potresa iz 1667. godine
Sve se razgrabi ko je bolje mogo: krađe iz ruševina nakon dubrovačkog potresa iz 1667. godine
3699
Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća
Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća
3700
Nasilje prema djeci i kriminal mladih u Dubrovniku u 18. stoljeću
Nasilje prema djeci i kriminal mladih u Dubrovniku u 18. stoljeću
3701