Probrano po: CC BY-NC-ND
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
53
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
54
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
55
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
56
Intervencija i međunarodno pravo
Intervencija i međunarodno pravo
57
Karikatura A. G. Matoša
Karikatura A. G. Matoša
58
Two modes of generating customary rules of general international law
Two modes of generating customary rules of general international law
59
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
60
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
61
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
62
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
63
Agresija i međunarodno pravo
Agresija i međunarodno pravo
64
68
85