Probrano po: CC BY-NC-ND
Poslanica gosp. A. G. Matošu, muzikantu (čelisti), novinaru, književniku itd.
Poslanica gosp. A. G. Matošu, muzikantu (čelisti), novinaru, književniku itd.
1081
1083
1084
Prijavni list
Prijavni list
1088
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1089
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1090
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1091
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1092
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1093
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1094
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1095
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1096
Matoševa polaznica Obće pučke škole u Zagrebu
Matoševa polaznica Obće pučke škole u Zagrebu
1097
Zeugnis
Zeugnis
1098
Ugovor između A. G. Matoša i knjižara Lavoslava Kleina o prodaji Matoševa djela Vidici i putovi
Ugovor između A. G. Matoša i knjižara Lavoslava Kleina o prodaji Matoševa djela Vidici i putovi
1099
Dekret o imenovanju A. G. Matoša privremenim učiteljem niže pučke škole u Zagrebu
Dekret o imenovanju A. G. Matoša privremenim učiteljem niže pučke škole u Zagrebu
1100
Osmrtnica A. G. Matoša
Osmrtnica A. G. Matoša
1101
Zapis o novčanim donacijama za A. G. Matoša koje je skupio dr. Franjo Milobar
Zapis o novčanim donacijama za A. G. Matoša koje je skupio dr. Franjo Milobar
1102
Za narod
Za narod
1103