Probrano po: CC BY-NC-ND
1082
1083
Prijavni list
Prijavni list
1087
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1088
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1089
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1090
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1091
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1092
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1093
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1094
Matoševa gimnazijska svjedodžba
Matoševa gimnazijska svjedodžba
1095
Matoševa polaznica Obće pučke škole u Zagrebu
Matoševa polaznica Obće pučke škole u Zagrebu
1096
Zeugnis
Zeugnis
1097
Ugovor između A. G. Matoša i knjižara Lavoslava Kleina o prodaji Matoševa djela Vidici i putovi
Ugovor između A. G. Matoša i knjižara Lavoslava Kleina o prodaji Matoševa djela Vidici i putovi
1098
Dekret o imenovanju A. G. Matoša privremenim učiteljem niže pučke škole u Zagrebu
Dekret o imenovanju A. G. Matoša privremenim učiteljem niže pučke škole u Zagrebu
1099
Osmrtnica A. G. Matoša
Osmrtnica A. G. Matoša
1100
Zapis o novčanim donacijama za A. G. Matoša koje je skupio dr. Franjo Milobar
Zapis o novčanim donacijama za A. G. Matoša koje je skupio dr. Franjo Milobar
1101
Za narod
Za narod
1102