Probrano po: CC BY-NC-ND
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
54
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
55
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
56
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
57
Intervencija i međunarodno pravo
Intervencija i međunarodno pravo
58
Karikatura A. G. Matoša
Karikatura A. G. Matoša
59
Two modes of generating customary rules of general international law
Two modes of generating customary rules of general international law
60
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
61
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
62
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
63
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
64
Agresija i međunarodno pravo
Agresija i međunarodno pravo
65
69