Probrano po: CC BY-NC-ND
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
53
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
54
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
55
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
56
Intervencija i međunarodno pravo
Intervencija i međunarodno pravo
57
Karikatura A. G. Matoša
Karikatura A. G. Matoša
58
Two modes of generating customary rules of general international law
Two modes of generating customary rules of general international law
59
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
60