Probrano po: CC BY-NC-ND
Diploma Šandora Fibića
Diploma Šandora Fibića
1
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava
Prirodno i pozitivno pravo u oblasti poštivanja ljudskih prava
2
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
3
Teritorijalna suverenost države
Teritorijalna suverenost države
4
Izvadak iz Matice krštenih
Izvadak iz Matice krštenih
5
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
7
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
8
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica
9
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja
10
Two modes of generating customary rules of general international law
Two modes of generating customary rules of general international law
12
''Equitable principles'' in maritime delimitations
''Equitable principles'' in maritime delimitations
13
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
14
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a
15
Intervencija i međunarodno pravo
Intervencija i međunarodno pravo
16
Kranjčevićeva i Matoševa pisma biskupu Strossmayeru
Kranjčevićeva i Matoševa pisma biskupu Strossmayeru
17
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
23
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore
26
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
27
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija]
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija]
28
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
29
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
30