Probrano po: CC BY-NC-ND
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
1
Two modes of generating customary rules of general international law
Two modes of generating customary rules of general international law
2
Teritorijalna suverenost države
Teritorijalna suverenost države
3
Sud Evropskih zajednica
Sud Evropskih zajednica
4
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore
14
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
16
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija]
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija]
17