Probrano po: CC BY-NC-ND
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
1
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
2
Evropa između opće i regionalne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Evropa između opće i regionalne sigurnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
3
Sud Evropskih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Sud Evropskih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
4
Teritorijalna suverenost države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Teritorijalna suverenost države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
5
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
6
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
7
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Problem Jugozapadne Afrike pred Haškim sudom : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
8
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
9
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prirodnopravni temelji prava i dužnosti čovjeka, države i etničkih zajednica : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
10
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
11
Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
12
Međunarodno pravo - odnos ili norma? : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo - odnos ili norma? : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
13
Intervencija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Intervencija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
14
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
15
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
16
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
17
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Razvitak pojma suverenosti u sovjetskoj nauci međunarodnog prava : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
18
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O sukobima u suvremenom svijetu i načinima njihova prevladavanja : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
19
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
20
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
21
Agresija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Agresija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
22
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
23
Two modes of generating customary rules of general international law : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Two modes of generating customary rules of general international law : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
24