Probrano po: 2012
Sergej Forenbacher : 1921.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
1
Pisma i poruke rektora Korčule, Brača, Omiša, Makarske i Klisa : Epistolae et communicationes rectorum Corzulensium, Brachiensium, Almissensium, Macarensium et Clissiensium : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Pisma i poruke rektora Korčule, Brača, Omiša, Makarske i Klisa : Epistolae et communicationes rectorum Corzulensium, Brachiensium, Almissensium, Macarensium et Clissiensium : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
2
Ludnica i lučbarnica : razvoj laboratorija u psihijatrijskoj bolnici : Rasprave i građa za povijest znanosti
3
Knj. 23 (2012) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
4
Knj. 15 (2012) : RAD
5
Knj. 37(2012) : RAD
7
Knj. 38(2012) : RAD
8
Sv. 18 (2012) : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu
9
Ustaška mladež u Dubrovniku 1941. godine u svjetlu službenoga glasila Hrvatski narod : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Ustaška mladež u Dubrovniku 1941. godine u svjetlu službenoga glasila Hrvatski narod : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
15
Povijest prirodoznanstvenih istraživanja Jadranskoga mora
Povijest prirodoznanstvenih istraživanja Jadranskoga mora
16
God. 51(2012), knj. 84, br. 10-12 (listopad-prosinac) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
17