Probrano po: 2002
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
1
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Načelo suverene jednakosti država : u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
2
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
3
Dio 1 : Splitski bilježnički spisi : Sv. 1: Spisi splitskog bilježnika Ivan pok. Cove iz Ankone od 1341. do 1344. = Tomus I: Acta notarii Spalatensis Iohannis quondam Çove de Ancona ab anno 1341 usque ad annum 1344 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
4
Dio 1 : Splitski bilježnički spisi = Acta notarium Spalatensium. Sv. 1 : Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Çove iz Ankone od 1341. do 1344. = Acta notarii Spalatensis Iohannis quondam Çove de Ancona ab anno 1341 usque ad annum 1344 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Dio 1 : Splitski bilježnički spisi = Acta notarium Spalatensium. Sv. 1 : Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Çove iz Ankone od 1341. do 1344. = Acta notarii Spalatensis Iohannis quondam Çove de Ancona ab anno 1341 usque ad annum 1344 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
5
God. 33(2002), br. 2 : Arti musices
6
God. 33(2002), br. 1 : Arti musices
7
10