Probrano po: 1996
Knj. 8/9 (1996) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
1
God. 27(1996), br. 2 : Arti musices
2
God. 27(1996), br. 1 : Arti musices
3
4
Knj. 28(1996) : RAD
5
Sv. 38(1996) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
6
Sv. 12(1996) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
21
Duje Rendić-Miočević : 1916.-1993. : Spomenica preminulim akademicima
22
Ekspedicija Varaždinca Ferdinanda Konšćaka D. I. od Donje Kalifornije do rijeke Colorado 1746. godine
Ekspedicija Varaždinca Ferdinanda Konšćaka D. I. od Donje Kalifornije do rijeke Colorado 1746. godine
23
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije)
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije)
24
Fundamental rights and duties of ethnic groups within a state
Fundamental rights and duties of ethnic groups within a state
25
1995. Knj. 99 : Ljetopis
26
Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
27
Urološka onkologija
Urološka onkologija
28
Urolitijaza
Urolitijaza
29
God. 28, br. 1-4(1996) : Medicinski vjesnik
God. 28, br. 1-4(1996) : Medicinski vjesnik
30