Probrano po: 1990
Knj. 4-5 (1990/1991) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
1
God. 21(1990), br. 1 : Arti musices
2
God. 21(1990), br. 2 : Arti musices
3
Sv. 32(1990) : Radovi Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
8
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
9
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
10
Zbornik radova o fra Grguru Čevapoviću : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku
11