Probrano po: 1962
Medaljerski rad akademika Vanje Radauša : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Medaljerski rad akademika Vanje Radauša : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
151
Tri portreta (Predavanje) : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Tri portreta (Predavanje) : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
152
153
Denis Diderot, likovni humanist : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Denis Diderot, likovni humanist : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
154
Francuski crtež XVII stoljeća : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Francuski crtež XVII stoljeća : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
155
156
Grafički listovi
Grafički listovi "Majstora sa svicima u Kastavskoj radionici" : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
157
Slike Varaždina kroz stoljeća : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Slike Varaždina kroz stoljeća : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
158
Dva gledanja na razvoj slikarstva u Hrvatskoj u XIX. st. : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Dva gledanja na razvoj slikarstva u Hrvatskoj u XIX. st. : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
162
Andre Lhote : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Andre Lhote : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
163
164
Mihovil Krušlinove (4. IX 1882-5. VI 1962) : [odlomci iz rukopisa Krušlinove
Mihovil Krušlinove (4. IX 1882-5. VI 1962) : [odlomci iz rukopisa Krušlinove "Autobiografije" (1949. god.)] : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
165
Iz naše Restauratorske radionice : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Iz naše Restauratorske radionice : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
167
Govor na otvorenju III. povremene izložbe : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Govor na otvorenju III. povremene izložbe : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
168
Vittore Carpaccio ponovo u Strossmayerovoj galeriji starih majstora : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Vittore Carpaccio ponovo u Strossmayerovoj galeriji starih majstora : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
169
170
Šibenski slikar Vjekoslav Andrić : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Šibenski slikar Vjekoslav Andrić : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
171
Portretist mora - C. I. Vernet : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Portretist mora - C. I. Vernet : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
172
Dvije Tintorettovske slike u Šibeniku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Dvije Tintorettovske slike u Šibeniku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
173
Drvorezi u primjercima prve hrvatske tiskane knjige : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Drvorezi u primjercima prve hrvatske tiskane knjige : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
176
Ubikacija rimskog groblja i neki drugi problemi u Krku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Ubikacija rimskog groblja i neki drugi problemi u Krku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
178
Kompleks prve (I) bazilike na području Eufrazijane u Poreču : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Kompleks prve (I) bazilike na području Eufrazijane u Poreču : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
179