Probrano po: 1899
Sv. 19 : koji-końokradica : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 19 : koji-końokradica : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
8
Prilozi entomološkoj fauni Hrvatske
Prilozi entomološkoj fauni Hrvatske
11
O normalama istostrane hiperbole
O normalama istostrane hiperbole
12
Ima li bakterijski organizam obilježja prave stanice?
Ima li bakterijski organizam obilježja prave stanice?
13
Prilozi entomološkoj fauni Hrvatske
Prilozi entomološkoj fauni Hrvatske
14
Prilog novijoj geometriji
Prilog novijoj geometriji
15
O embrijonu roda Scutellaria Linn
O embrijonu roda Scutellaria Linn
20
O aparatima, koji pokazuju mehaničke učinke zvuka
O aparatima, koji pokazuju mehaničke učinke zvuka
21
Prilog konstruktivnoj teoriji hiperbole
Prilog konstruktivnoj teoriji hiperbole
23
O ostacima jednogranih funkcija
O ostacima jednogranih funkcija
24
Humanist Šižgorić
Humanist Šižgorić
26
Relativne rečenice u hrvatskom jeziku
Relativne rečenice u hrvatskom jeziku
28
Stara hrvatska županija podgorska
Stara hrvatska županija podgorska
30