Probrano po: 1880
Tomus 3 : Annorum 1553 - 1571 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
1
Knj. 54(1880) : RAD
2
Knj. 53(1880) : RAD
3
Knj. 52(1880) : RAD
4
Knj. 51(1880) : RAD
5
Sv. 1 : A-besjeda : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 1 : A-besjeda : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
6
Biela Hrvatska i biela Srbija : RAD
Biela Hrvatska i biela Srbija : RAD
8
Estetička ocjena Gundulićeva Osmana : RAD
Estetička ocjena Gundulićeva Osmana : RAD
9
Imperfekat : kako se tvori u staroj slovenštini i prema njoj u hrvaštini ili srbštini pak u kajkavštini : RAD
Imperfekat : kako se tvori u staroj slovenštini i prema njoj u hrvaštini ili srbštini pak u kajkavštini : RAD
10
Izvještaj tajnika dra P. Matkovića o radu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1880. : RAD
Izvještaj tajnika dra P. Matkovića o radu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1880. : RAD
11
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
12
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
13
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] : RAD
14
Jedan decenium naše zoologičke literature : (1867-1877) : RAD
Jedan decenium naše zoologičke literature : (1867-1877) : RAD
15
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
16
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ; koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ; koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
17
Neke vlastitosti trojina točaka oskulacije kod lemniskate : RAD
Neke vlastitosti trojina točaka oskulacije kod lemniskate : RAD
18
Novi oblici hrvatskih hrastovah te ini dodatci na floru hrvatsku : RAD
Novi oblici hrvatskih hrastovah te ini dodatci na floru hrvatsku : RAD
19
O odnošajih medju repulikom Mletačkom i Dubrovačkom : od početka XVI. stoljeća do njihove propasti (ostatak), : RAD
O odnošajih medju repulikom Mletačkom i Dubrovačkom : od početka XVI. stoljeća do njihove propasti (ostatak), : RAD
20
O odnošajih medju republikom Mletačkom i Dubrovačkom : od početka XVI. stoljeća do njihove propasti : RAD
O odnošajih medju republikom Mletačkom i Dubrovačkom : od početka XVI. stoljeća do njihove propasti : RAD
21
Pravni život u spljetskoj obćini : RAD
Pravni život u spljetskoj obćini : RAD
22
Ruski historik Sergij Mihajlović Solovjev : nekrolog : RAD
Ruski historik Sergij Mihajlović Solovjev : nekrolog : RAD
23
Scriptores rerum chroaticarum pred XII. stoljećem : RAD
Scriptores rerum chroaticarum pred XII. stoljećem : RAD
24
Sunčane pjege prema zemaljskim meteorologijskim pojavom : RAD
Sunčane pjege prema zemaljskim meteorologijskim pojavom : RAD
25
Vlastitosti trojina oskulacije kod strophoide : RAD
Vlastitosti trojina oskulacije kod strophoide : RAD
26
Životopis kardinala brata Gjorgja Utiešenovića, prozvanoga Martinusius : RAD
Životopis kardinala brata Gjorgja Utiešenovića, prozvanoga Martinusius : RAD
27
Životopis kardinala brata Gjorgja Utiešenovića, prozvanoga Martinusius : RAD
Životopis kardinala brata Gjorgja Utiešenovića, prozvanoga Martinusius : RAD
28