Probrano po: 1878
Knj. 6 : Od godine 1409 do 1412 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
1
Knj. 45(1878) : RAD
2
Knj. 44(1878) : RAD
3
Knj. 43(1878) : RAD
4
Knj. 42(1878) : RAD
5
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1877] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1877] : RAD
7
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
8
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
9
O plovčarih (vodenjarih; Hydrocanthari) hrv. slav. dalm. Faune : RAD
O plovčarih (vodenjarih; Hydrocanthari) hrv. slav. dalm. Faune : RAD
10
O Posavskoj Hrvatskoj i o zlatnih novcih njezina zadnjega kneza Serma (1018) : RAD
O Posavskoj Hrvatskoj i o zlatnih novcih njezina zadnjega kneza Serma (1018) : RAD
11
Ob optici Markantuna de Dominis : RAD
Ob optici Markantuna de Dominis : RAD
12
Ocrt literarne povjesti prava českoga : RAD
Ocrt literarne povjesti prava českoga : RAD
13
Pabirci po slovnici hrvatskoj : RAD
Pabirci po slovnici hrvatskoj : RAD
14
Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku : RAD
Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku : RAD
15
Putovanja po balkanskom poluotoku za srednjega vieka : RAD
Putovanja po balkanskom poluotoku za srednjega vieka : RAD
16
Slovenski, a napose bugarski i hrvatski u Italiji putnici ponajviše druge polovice IX. vieka : [književna obznana] : RAD
Slovenski, a napose bugarski i hrvatski u Italiji putnici ponajviše druge polovice IX. vieka : [književna obznana] : RAD
17
Vijenac i Diadima u srpskim krunidbenim ceremonijama : RAD
Vijenac i Diadima u srpskim krunidbenim ceremonijama : RAD
18
Zašto Slaveni poštuju lipu? : RAD
Zašto Slaveni poštuju lipu? : RAD
19
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1878] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1878] : RAD
20
<*'> u srpsko-slovenskoj i bugarsko-slovenskoj književnosti od XV. vijeka na dalje : RAD
<*'> u srpsko-slovenskoj i bugarsko-slovenskoj književnosti od XV. vijeka na dalje : RAD
21
Bartolomije Georgijević : RAD
Bartolomije Georgijević : RAD
22
Prinesci za geognosiu i botaniku Hrvatske : RAD
Prinesci za geognosiu i botaniku Hrvatske : RAD
23
O parasitskih gutturalih iza dentalah u litavskih i slavenskih jezicih : RAD
O parasitskih gutturalih iza dentalah u litavskih i slavenskih jezicih : RAD
24
Lučbarske radnje : RAD
Lučbarske radnje : RAD
25
Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku : RAD
Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku : RAD
26
Obći godišnji sastanak njemačkoga geologičkoga družtva u Beču (dana 27., 28., 29. rujna 1877) : RAD
Obći godišnji sastanak njemačkoga geologičkoga družtva u Beču (dana 27., 28., 29. rujna 1877) : RAD
27
Glasovi o
Glasovi o "Ogledu rječnika" : Ogled rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje jugoslavenska akdemija znanosti i umjetnosti, obradjuje Gj. Daničić. Zagreb 1878. : [1. Pismo prof. Miklošića. - 2. Pismo Izmaila Sreznevskoga na predsjednika akademije. - 3. Mnijenje akademika Adolfa Vebera. - 4. Pismo Stojana Novakovića predsjedniku], : RAD
28
Prilozi poznavanju geoložkih odnošaja zemlje. Dvie crtice : RAD
Prilozi poznavanju geoložkih odnošaja zemlje. Dvie crtice : RAD
29
Podmetnute, sumnjive i prerađene listine hrvatske do XII. vieka : RAD
Podmetnute, sumnjive i prerađene listine hrvatske do XII. vieka : RAD
30